Senior Marketing Adviseur Sport Gemeente Den Haag

0

Bedenk jij nieuwe wegen om ons sportaanbod in de markt te zetten? Wil jij met je collega's daarvoor concrete plannen en producten maken? Lees verder!

Wat ga je doen?

Binnen de recent vernieuwde sportorganisatie van de gemeente Den Haag is de Senior Marketing Adviseur een geheel nieuwe functie. Aan jou de uitdaging om deze functie en de marketingaanpak een goede invulling te geven, in samenwerking met de Marketing Medewerker en andere collega's.

Als Senior Marketing Adviseur zet jij het aanbod van sportactiviteiten en sportaccommodaties van de gemeente Den Haag in de markt. Je bedenkt mogelijkheden en wegen om meer burgers deel te laten nemen aan sportactiviteiten, nieuwe doelgroepen aan te trekken en de bezettingsgraad en exploitatie van de sportaccommodaties te verhogen. Je vertaalt dat samen met anderen in concrete voorstellen, plannen en producten.

Daarvoor doe je onderzoek naar de samenstelling van bezoekers(groepen), de behoefte van doelgroepen in de wijken en de uitstraling en het imago van breedtesport in Den Haag. Op basis van onderzoek en analyses ontwikkel je een strategie en stel je algemene en wijkspecifieke marketingplannen op. Je ontwikkelt in samenwerking met exploitatiemanagers, teamhoofden en programmamanagers Beleid en Activering nieuwe producten of diensten. Je doet voorstellen om die te positioneren in de markt (Product Markt Combinaties) en om doelgroepen te informeren, te interesseren en te stimuleren. Je adviseert managers en collega’s over een effectieve inzet van de juiste middelen, doet voorstellen voor de exploitatie (BtC) en overlegt met diverse partijen over promotieactiviteiten, planning, inzet en inhoud van middelen.

Je ontwikkelt in opdracht hoofdlijnen van campagnes, evalueert de effecten van gevoerde campagnes en bewaakt de uitingen op sociale media en de opzet voor persvoorlichting en PR activiteiten.

Je neemt initiatief en bent mede verantwoordelijk voor de productie van diverse plannen, rapportages en promotieactiviteiten. Je levert daaraan zelf inhoudelijke bijdragen, begeleidt en toetst de bijdragen van anderen, volgt de uitvoering van activiteitenplannen en begeleidt het productieproces.

Ten slotte lever je inbreng in en rapporteer je aan het MT Sportvoorzieningen en neemt deel aan relevante interne en externe overleggen en bijeenkomsten, waarbij je de kansen benut voor de sportmarketing en PR. Tevens onderhoud je contact met onderwijs, sportverenigingen, huurders en bezoekers over de behoefte aan en huur van accommodaties.

Sport maakt Den Haag sterker!

De gemeente Den Haag heeft als ambitie dat iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging is. Sport biedt mensen de mogelijkheid om met elkaar in verbinding te komen. Sport is daarmee een belangrijk middel om de samenleving te vitaliseren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke thema’s. In de Sportnota 2015-2030 staat deze ambitie beschreven.

Toekomstbestendige sector Sport

Om de ambities van de gemeente Den Haag te kunnen realiseren, bouwt de sector Sport aan een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie die ervoor zorgt dat het sportaanbod goed aansluit op de behoefte in de wijken. Dit betekent dat de organisatie in verbinding staat met verenigingen en organisaties in de wijk en vanuit gezamenlijke doelstellingen samenwerkt.

Kernwoorden voor de vernieuwde sportorganisatie zijn: slagkracht, resultaatgericht, effectieve en flexibele inzet van mensen en middelen, samenhang, eenduidigheid, duidelijkheid en plezier in het werk.

Productgroep Sportvoorzieningen

Productgroep Sportvoorzieningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle accommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. De productgroep Sportvoorzieningen bestaat uit drie onderdelen:

1. Exploitatie Sportaccommodaties: verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de accommodaties. Centraal staat de wijkgerichte aanpak zodat het sportaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de wijk. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s van Marketing Sportvoorzieningen en de productgroep Sportbeleid & Activering.

2. Bouw Onderhoud & Techniek (BOT): verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor het projectmanagement, de marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en het toezicht en de controle op realisatie.

3. Projecten Organisatie & Advies (POA): levert kennis en ondersteuning aan de gehele productgroep Sportvoorzieningen. Dit betreft het coördineren en leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van bestuurlijke stukken. Ook draagt POA zorg voor het vertalen van de beleidsvoornemens naar de uitvoering en de betekenis daarvan voor de exploitatie. POA wordt bovendien ingezet om verbeterprojecten te begeleiden die binnen de productgroep Sportvoorzieningen worden geïnitieerd. Medewerkers van het team POA worden rechtstreeks aangestuurd door de Productgroepmanager Sportvoorzieningen

Wat bieden wij?

  • Een vaste aanstelling
  • Salarisschaal 11, met een minimumsalaris van € 3348,- en een maximum salaris van € 4859,- bij een volledige werkweek.
  • Een 36-urige werkweek

Wat vragen wij?

Het opbouwen van een nieuwe marketingaanpak en invulling geven aan een nieuwe functie klinkt jouw als muziek in de oren.

Je hebt een HBO werk- en denkniveau, wat blijkt uit een afgeronde HBO-opleiding Sportmarketing. Tevens heb je een aanvullende opleiding ‘online marketing’ op post-HBO niveau.

Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in marketing en online marketing, waarvan minstens een aantal jaren aantoonbare ervaring in sportmarketing. Je hebt ervaring met werken in een sportomgeving en ruime ervaring in een senior advies functie.

Je kunt enthousiasmeren, overtuigen en tot actie aanzetten, hebt goede contactuele eigenschappen en bent een netwerker en verbinder. Je bent ondernemend, initiatiefrijk en hebt oog voor de belangen van de verschillende in- en externe partijen. Tevens heb heb je een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Meer weten?

Contactpersoon sollicitatieprocedure en vacature-inhoud:

Monique van den Berg, Productgroepmanager Sportvoorzieningen, monique.vandenberg@denhaag.nl

Extra informatie

  • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden;
  • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden (tenzij je bij de gemeente Den Haag in vaste dienst bent aangesteld of in verband met de ketenbepaling). Bij goed functioneren wordt dit (gemiddeld) na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren.

De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone