Voorzitter bezwaarschriftencommissie Gemeente Oisterwijk

0

De gemeente Oisterwijk is per 1 april 2018 op zoek naar een:

voorzitter voor de commissie bezwaarschriften

Algemeen

De bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeenteraad, het college en de burgemeester met betrekking tot de bij hen ingediende bezwaarschriften. Uitgezonderd zijn bezwaarschriften gericht tegen besluiten inzake het sociaal domein, belastingen en bezwaren die zien op personele aangelegenheden. De commissie bestaat in totaal uit één voorzitter en vijf leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris en een secretarieel ondersteuner. De secretaris ondersteunt de commissie en stelt aan de hand van input van de commissie een conceptadvies op. De vijf leden worden roulerend ingepland. Per zittingsavond bestaat de commissie uit één voorzitter en twee leden. De hoorzittingen vinden om de drie weken plaats op donderdagavond vanaf 19.00 uur. De voorzitter en de leden mogen geen deel uitmaken van, of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een tot de gemeente Oisterwijk behorend bestuursorgaan. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk herbenoemd te worden. Vanwege een gedeeltelijke vernieuwing van onze bezwaarschriftencommissie zijn wij per 1 april 2018 op zoek naar een nieuwe voorzitter en drie nieuwe leden (andere vacature).

Wat ga je doen?

Als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie breng je advies uit aan het bestuursorgaan over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Dit advies komt tot stand op basis van het bestuderen van een vooraf samengesteld procesdossier en het horen van diverse partijen, waaronder de bezwaarmaker(s), de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbende partijen. Het doel van het horen is om inzicht in de relevante feiten, omstandigheden en belangen te krijgen. Op basis hiervan kom je – in samenwerking met de volledige commissie – tot een concluderend en onafhankelijk oordeel en breng je een onderbouwd advies uit met aandacht voor kwaliteitsverbetering. In voorkomende gevallen word je ook geacht ter zitting de mogelijkheden tot een oplossing in der minne te verkennen danwel te bemiddelen tussen partijen.

Wat neem je mee?

  • Je beschikt bij voorkeur over een academisch werk- en denkniveau. Een (afgeronde) studie Nederlands Recht is een pré;
  • Je hebt actuele werkervaring op het gebied van het bestuurs(proces)recht en je beschikt over inzicht in gemeentelijke besluitvormingsprocessen;
  • Je hebt specifieke ervaring op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het handhavingsrecht en het openbare-orderecht;
  • Je hebt affiniteit met het functioneren van (lokaal) openbaar bestuur.Je beschikt over inlevingsvermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden en kunt daarnaast snel doordringen tot de kern van de zaak;
  • Je bent integer, betrokken, flexibel en werkt oplossings- en resultaatgericht;Als voorzitter leidt je de hoorzittingen en pak je daarin de regie;
  • Je zoekt verbinding met de commissieleden en stuurt en/of spreekt aan waar nodig;
  • Je bent het aanspreekpunt van de bezwaarschriftencommissie en draagt met de overige leden zorg voor het eindresultaat in de vorm van een advies.

Vergoeding

Per bijgewoonde zittingsavond ontvang je een door het college vastgestelde vergoeding. Tevens ontvang je een reiskostenvergoeding per kilometer.

Procedure

Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae onder vermelding van functienaam en vacaturenummer 2017-55 via www.gemeentebanen.nl. Reageren kan tot en met 8 januari 2018. Binnen twee weken na de sluitingsdatum ontvang je van ons nader bericht. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 22 en 23 januari.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je terecht bij Alexander Deliën (tot en met 28 december) of Wendy Baten (vanaf 3 januari). Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Oisterwijk: 013-5291311.

Wil je meer weten over onze gemeente? Kijk dan op www.oisterwijk.nl en volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Solliciteer
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone