Onderwerp: Privacy

Privacy
Inspectie SZW: zorg over persoonsgegevens bij gemeenten

Gemeenten hebben al veel maatregelen getroffen om de beveiliging en privacy van persoonsgegevens in de keten van werk en inkomen te verbeteren. Toch zijn er nog tekortkomingen in de omgang van gemeenten met persoonsgegevens. De inspectie SZW is bezorgd.

1 17 18 19