Onderwerp: Bodem

Bodem
Gemeente bevoegd gezag bij Bodembescherming

Behalve aan de uitvoerings-AMvB’s van Omgevingswet wordt er in Den Haag momenteel ook hard gewerkt aan de zogenaamde “aanvullingswetten”: wetgevingstrajecten voor beleidsvelden die tezijnertijd ook in de Omgevingswet worden opgenomen.

Bestuur
Nationale aanpak voor bodemdaling nodig

Om miljardenschade te voorkomen in de komende decennia willen onderzoekers en gemeenten dat er een nationale aanpak komt om de stijgende risico’s en kosten van bodemdaling tegen te gaan.