Veenbodemdaling kost gemeenten veel geld

0

De kosten als gevolg van veenbodemdaling kunnen in het stedelijk gebied oplopen tot 5,2 miljard euro. Een groot deel van die kosten zal bij gemeenten komen te liggen.  

Dit komt naar voren in de PBL-studie ‘Dalende bodems, stijgende kosten’. Het Planbureau voor de Leefomgeving roept provincies, waterschappen en gemeenten op om in nauwe samenwerking met bewoners en andere partijen de veenbodemdaling het hoofd te bieden en gebieden toekomstbestendig te maken.

Belasting

In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting van bijvoorbeeld huizen en wegen. Het gaat vooral om kosten voor het herstel van de schade aan bebouwing en het frequent onderhoud aan de infrastructuur, die kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro tot 2050. In het landelijk gebied liggen de bedragen lager. Volgens het PBL zijn de kosten van de bodemdaling voor het waterbeheer in de veenweidegebieden ongeveer 200 miljoen euro over een periode van 40 jaar. Deze komen vooral terecht bij de waterschappen.

Herstelkosten

De hoge kosten voor herstel en onderhoud, vooral bij oudere huizen en historische kernen, zijn een cruciaal punt voor gemeentes. In bestaande stedelijke gebieden is het de vraag wie deze herstelkosten gaat oppakken. Gemeenten, bedrijven en particuliere huiseigenaren zullen zich hier volgens PBL gezamenlijk over moeten buigen.

Een groot aantal gemeenten is al bezig met het herstel van schade door bodemdaling, bijvoorbeeld met funderingssubsidies. Maar in onder andere Rotterdam en Amsterdam is deze alweer beëindigd als gevolg van te veel aanvragen. Voorzetten zou leiden tot een te groot financieel risico voor de gemeenten.

Infrastructuur

Op het gebied van infrastructuur is de verantwoordelijkheid verdeeld over gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen. In het Platform Slappe Bodem werken 21 gemeenten samen, waaronder Gouda en Rotterdam. Ze pleiten voor een integrale aanpak waarin nationale, lokale en provinciale overheden, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van bodemdaling.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden