Roep om nationaal stikstofakkoord en duidelijkheid PFAS

0

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen het kabinet op zo snel mogelijk tot een nationaal stikstofakkoord te komen. Ook moeten bedrijven en gemeenten duidelijkheid krijgen over een definitieve PFAS-norm.

De stikstofproblematiek in Nederland kan alleen worden opgelost met afspraken die steun vanuit de hele maatschappij krijgen. Nu staan verschillende belangengroepen nog recht tegenover elkaar in dit debat. ‘Mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de natuur botsen met mensen die een woning willen, de ene groep van ondernemers voelt zich achtergesteld bij de andere,’ schetsen werkgevers en gemeenten de spanningen in een brief aan Mark Rutte.

VNO-NCW en de VNG willen dat de premier een akkoord sluit met groeperingen die de gevoelens van de gehele bevolking zo goed mogelijk vertolken. Daarbij moet het verhelpen van frustraties op de korte termijn worden gecombineerd met een strategie voor de lange termijn. De stikstofproblemen begonnen vorig jaar, net als de bestuurlijke worsteling met het dossier rond de strenge norm voor poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).

PFAS

De maatregelen die het kabinet in december heeft getroffen tegen de PFAS-problemen, hebben hun vruchten afgeworpen, schrijft minister Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De wat ruimere normen voor de schadelijke stoffen zorgen voor meer voortgang en beter werkbare situaties in projecten en uit een enquête van VNG blijkt dat twee derde van projecten bij gemeenten weer zijn vlotgetrokken. Een derde van de respondenten ervaart nog problemen met grondverzet.’

Definitief handelingskader

Volgens de VNG kan dit deels worden verklaard door onzekerheid over hoe het definitief handelingskader eruit zal zien. ‘De impact van de krappe PFAS-norm van 0,1 microgram per kilo was enorm. In vrijwel alle gemeenten kwamen projecten stil te liggen. Met de verruiming naar 0,8 microgram toegestane PFAS is het grondverzet wel weer op gang gekomen, maar gemeenten en bedrijven wachten nog steeds op een definitieve norm.’

Ook bouwbedrijven hebben ‘last van het uitblijven van een werkbare PFAS-norm’, aldus Bouwend Nederland die ook een enquête hield onder haar leden. Alhoewel 51 procent van de bedrijven aangeeft dat de nieuwe norm wel enige verlichting biedt, geeft 27 procent van deze bedrijven aan nog onverminderd last te hebben van de effecten van PFAS-regelgeving.

De minister zegt hierover in haar brief dat er samen met VNG, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen IPO en UvW gewerkt wordt aan een definitief handelingskader. ‘Een conceptversie is voorzien voor het einde van dit jaar.’

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden