Blockchain voor overheidsorganisaties | Programma

Blockchain: de revolutie binnen de publieke dienstverlening

20 november 2018 | Van der Valk Hotel, Veenendaal

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening en inleiding door de dagvoorzitter Rogier Elshout
Professioneel dagvoorzitter

09.45u

‘Blockchain for dummies’ korte inleiding in de basics van blockchain

Marloes Pomp Programmaleider blockchainprojects overheid en auteur van ‘Blockchain in de praktijk – meer dan 50 use cases van de overheid’

10.00u

Rol van blockchain bij digitalisering en (technologische) innovatie van de overheid

 • Mogelijkheden, toepassingen en impact op de samenleving
 • Tijd voor een nieuwe overheid

Jan van GinkelConcerndirecteur/Loco-provinciesecretaris van de Provincie Zuid-Holland

10.25u

Meer keuzevrijheid, regelruimte en eigenschap over eigen data aan de burgers

 • Via Blockchain en Internet of Things (IoT) de burger een 'zelfbeheerde identiteit' ('Self-Sovereign Identity [SSI]') aanreiken
 • 'Digitale kluis voor burgers' waarmee de burger zijn gegevens zelf beheert en toegang toe verleent aan derden
 • Passend binnen het Europese regelgevende kader op het gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG])
 • Mogelijkheid van publiek-private samenwerking

 Annik Schouteden | Manager innovatie en technologie, Stad Antwerpen  

11.00u

Netwerkpauze

11.20u

Juridische aspecten: Blockchain & Smart Contracts

 • Wie is eigenaar van een blockchain?
 • Welk recht is van toepassing op een blockchain?
 • Kan je persoonsgegevens verwerken binnen een blockchain?
 • Is een smart contract een juridisch contract?

Jeroen Naves Senior advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

11.45u

Starten met blockchain in de praktijk – plan van aanpak

Aan de hand van de ervaringen van meer dan 50 projecten/pilots bij de Belgische en Nederlandse overheid hoort u:

 • Welke trajecten/processen zijn geschikt voor blockchain?
 • Hoe start je een blockchainproces? Met welke partijen kun je samenwerken?
 • Wat zijn kosten?
 • Wat vraagt het van de organisatie/medewerkers?

Marloes Pomp Programmaleider blockchainprojects overheid en auteur van ‘Blockchain in de praktijk – meer dan 50 use cases van de overheid’

12.15u

Lunch

13.00u

Kennismarkt – matchmakingmogelijkheden – meet & greet - demo’s
20 minuten sessies (10 minuten pitch en 10 minuten vragen) – deelnemers rouleren langs alle drie tafels en maken op deze manier kennis met verschillende blockchainprojecten bij de overheid.

1. Slim stroomnetwerk met blockchain in Eemnes
Niels RoodTransitiemaker, Squarewise, Fractievoorzitter D66, Gemeenteraad Eemnes, Wethouder Eemnes van april 2014 tot april 2018

Honderden Eemnesser huishoudens kunnen in 2018 met behulp van een virtuele munteenheid op basis van blockchaintechnologie stroom aan elkaar verkopen. Omdat de gemeente een ontheffing heeft gekregen van de elektriciteitsweg is het straks voor Eemnessers mogelijk om op basis van een onderlinge verrekening stroom te leveren aan andere gebruikers. Het project dat dit mogelijk maakt wordt uitgevoerd door energiecoöperatie Eemnes Energie en de Belgische startup Enervalis, die de software voor het project ontwikkelde. De stroomlevering gebeurt via slimme meters, die gekoppeld zijn aan een virtuele munt die werkt op basis van blockchaintechnologie.

2. Blockchain ten behoeve van toezicht
Elliot Donata Senior Adviseur, Inspectie Leefomgeving en Transport

Praktijkcasus Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De ILT wil meer inzetten op verregaande efficiency, vermindering van de toezichtlasten voor bedrijven en consistentie in de handhaving; samen met andere nationale en internationale inspecties. De ILT gaat risicogestuurd te werk. Door inzet van de blockchaintechnologie kan de ILT mogelijk een deel van haar taken volledig geautomatiseerd uitvoeren waardoor capaciteit vrijkomt voor taken waarbij kennis en expertise van de medewerkers het hardst nodig is.

De presentatie gaat in op de verkenning van de mogelijkheden van de blockchain ten behoeve van toezicht aan de hand van een concrete casus. De voor- en nadelen van de blockchain komen aan de orde evenals de  meerwaarde van co-creatie en sociale innovatie.

 

 

3. (Intern) Verrekenen met Blockchain
Dennis van der Valk CIO Office Drechtsteden
Sofie Berns Senior Consultant Berenschot

De Drechtsteden worden gevormd door zeven gemeenten die in hoge mate met elkaar samenwerken. De opzet van deze samenwerking in de Drechtsteden brengt echter een ingewikkeld intern inkoopproces met zich mee, waarin contracten, prestatieverklaring en facturen niet centraal beschikbaar en gecombineerd zijn. Dit komt doordat er gebruik wordt gemaakt van verschillende niet aan elkaar gekoppelde systemen en daarnaast de verantwoordelijkheid verdeeld is over een groot aantal partijen. Het proces van controle en verwerking van facturen is momenteel moeizaam en leidt het tot extra werk en frustratie.
Door gebruik te maken van de nieuwste technologie en alle afspraken vooraf in blockchain worden vastgelegd inclusief bedrag en boekhoudkundige codering, is voor de facturatie alleen een prestatieverklaring noodzakelijk.
Deze nieuwe wijze van verrekening zorgt niet alleen voor absolute rechtmatigheid en snelheid maar daarmee ook dat we meer voor de inwoners kunnen doen.

14.15u

Netwerkpauze

14.45u

Workshops - eerste ronde
Maak uw keuze uit één van de onderstaande sessies

1.1 Opzetten van een blockchainproces in de praktijk
Steven Gort ICTU - uitvoeringsorganisatie voor automatisering van overheidsdiensten

Bij het opzetten van een blockchainproces in de praktijk hanteren we een ‘Manifest samen innoveren voor publieke dienstverlening’, met de volgende doelen:

 1. Het doel is om publieke dienstverlening te verbeteren door het hergebruik van oplossingen. Daartoe bouwen we met iedereen die hieraan wil deelnemen aan een bibliotheek vol met opensource overheidssoftware die voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk is.
 2. De betreffende software is nooit uitontwikkeld (permanent bèta).

In de workshop lichten we het Manifest toe en gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor reguliere inkoop- en/of aanbestedingsrandvoorwaarden, zoals de Wet Markt & Overheid die hanteert. Met praktijkvoorbeelden illustreren we de eerste voorzichtige toepassing(en) van dit Manifest en/of afspraken van vergelijkbare vorm.

1.2 PoC Natuurbeheerplannen – Natuurgebieden verzorgen zelf hun beheer, subsidies en evolutie via blockchain
Yannick Peers Kunstmaan
Bert Vanholen | Directeur relatiebeheer, Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse Overheid)

Deze blockchain oplossing maakt het mogelijk voor landeigenaars, natuurverenigingen, natuurbeheerders, studiebureau’s, aannemers en de Vlaamse Overheid om samen te werken op één single source of truth in het natuur- en bosbeheer ecosysteem. Natuurgebieden krijgen een eigen identiteit. En alle partijen kunnen eenvoudig de evolutie van (hun) natuur in Vlaanderen monitoren en rekenen op een correcte, automatische en transparante subsidieafhandeling. Dat laatste is mogelijk door subsidies in een digitale token uit te reiken aan de natuurgebieden en regels te koppelen aan hoe deze middelen besteed mogen worden.

1.3 Digitale waardepapieren – Gemeente Haarlem
Bas de Boer
Innovatiemanager, Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met ICTU een blockchain pilot uitgevoerd om aan te tonen dat waardepapieren digitaal kunnen worden versterkt door middel van blockchain technieken. Hierdoor hoeft de burger niet meer naar het gemeentehuis te komen en kan dit waardepapier (in de pilot een uittreksel BRP) direct geautomatiseerd worden verstrekt. Deze proef is succesvol verlopen waarbij gebruik is gemaakt van IOTA Tangle techniek, de code is vrij en open source beschikbaar. De volgende stap is het gecontroleerd in productie gaan met dit digitale product om daarna nationaal te schalen. De essentie van dit project is groter dan alleen uittreksels, want de essentie is zoals W3C het beschreven heeft: controleerbare claims, verifiable claims. Het creëren van software wat het mogelijk maakt om bestaande ledgers te vullen met digitale verifiable claims vanuit overheidssystemen is de stip op de horizon.

15.30u

Doorloop naar 2e ronde workshops

15.40u

Workshops - tweede ronde
Maak uw keuze uit één van de sessies uit de eerste ronde

 

 

2.1 Blockchain innovatie - De kameel van Columbus
Dennis van der Valk
CIO Office Drechtsteden
Sofie BernsSenior Consultant Berenschot

Het hebben van een innovatief idee is slechts de neus van een hele kameel. In deze workshop gaan we leren wat van een grote onverwachte gebeurtenis in de geschiedenis te maken heeft met een concrete blockchain toepassing. Hierin behandelen we aan de lessen van een echte implementatie:

 • De stappen van innovatief idee naar opgeschaald product
 • De waarde van waarde
 • De impact van een 'kameel' in je organisatie, ofwel: weet wat je binnenhaalt

Na de inleidende presentatie kun je je eigen idee langs de kamelenmeetlat houden

2.2 PoC Natuurbeheerplannen – Natuurgebieden verzorgen zelf hun beheer, subsidies en evolutie via blockchain
Yannick Peers Kunstmaan
Bert Vanholen | Directeur relatiebeheer, Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse Overheid)

Deze blockchain oplossing maakt het mogelijk voor landeigenaars, natuurverenigingen, natuurbeheerders, studiebureau’s, aannemers en de Vlaamse Overheid om samen te werken op één single source of truth in het natuur- en bosbeheer ecosysteem. Natuurgebieden krijgen een eigen identiteit. En alle partijen kunnen eenvoudig de evolutie van (hun) natuur in Vlaanderen monitoren en rekenen op een correcte, automatische en transparante subsidieafhandeling. Dat laatste is mogelijk door subsidies in een digitale token uit te reiken aan de natuurgebieden en regels te koppelen aan hoe deze middelen besteed mogen worden.

2.3 Digitale waardepapieren – Gemeente Haarlem
Bas de Boer
Innovatiemanager, Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met ICTU een blockchain pilot uitgevoerd om aan te tonen dat waardepapieren digitaal kunnen worden versterkt door middel van blockchain technieken. Hierdoor hoeft de burger niet meer naar het gemeentehuis te komen en kan dit waardepapier (in de pilot een uittreksel BRP) direct geautomatiseerd worden verstrekt. Deze proef is succesvol verlopen waarbij gebruik is gemaakt van IOTA Tangle techniek, de code is vrij en open source beschikbaar. De volgende stap is het gecontroleerd in productie gaan met dit digitale product om daarna nationaal te schalen. De essentie van dit project is groter dan alleen uittreksels, want de essentie is zoals W3C het beschreven heeft: controleerbare claims, verifiable claims. Het creëren van software wat het mogelijk maakt om bestaande ledgers te vullen met digitale verifiable claims vanuit overheidssystemen is de stip op de horizon.

16.30u

Netwerkborrel

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden