Blockchain voor overheidsorganisaties | Programma

Blockchain: de revolutie binnen de publieke dienstverlening

29 maart 2018 - Jaarbeurs, Meetup (Beatrixgebouw)

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Vincent Everts - Trendwatcher en video blogger op het gebied van internet en techniek

09.40u

Blockchain belangrijke schakel in stimulering van de deeleconomie
Spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

10.00u

Praktijkcases deeleconomie en toepassingen blockchain
Harmen van Sprang - Mede-oprichter, ShareNL

10.20u

Test uw Blockchainkennis – Quiz – maak kans op een cryptokitten
‘Masker op masker af’

10.35u

Blockchain for dummies

11.00u

Netwerkpauze

11.30u


Blockchain in de praktijk – België / Nederland
Roel Verhaert - Ere-stadssecretaris Antwerpen
Marloes Pomp - Programmaleider blockchainprojects overheid

Ervaringen en lessen van projecten/pilots bij de Belgische en Nederlandse overheid.

12.15u

Workshops - eerste ronde
Maak uw keuze uit een van deze sessies

1.1  Opzetten van een blockchainproces in de praktijk
Steven Gort, ICTU - uitvoeringsorganisatie voor automatisering van overheidsdiensten

Bij het opzetten van een blockchainproces in de praktijk hanteren we een ‘Manifest samen innoveren voor publieke dienstverlening’, met de volgende doelen:
1. Het doel is om publieke dienstverlening te verbeteren door het hergebruik van oplossingen. Daartoe bouwen we met iedereen die hieraan wil deelnemen aan een bibliotheek vol met opensource overheidssoftware die voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk is.
2. De betreffende software is nooit uitontwikkeld (permanent bèta).

In de workshop lichten we het Manifest toe en gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor reguliere inkoop- en/of aanbestedingsrandvoorwaarden, zoals de Wet Markt & Overheid die hanteert. Met praktijkvoorbeelden illustreren we de eerste voorzichtige toepassing(en) van dit Manifest en/of afspraken van vergelijkbare vorm.

1.2 Proof of Concept (PoC) “Levensloop” – Stad Antwerpen
Roeland Gielen - CEO, Kunstmaan| Accenture Interactive
Karin De Craecker - Strategisch coördinator van de Stad Antwerpen en projectleider PoC “Levensloop”

Op initiatief van Stad Antwerpen werkte Kunstmaan een Proof of Concept (PoC) “Levensloop” uit rond zelfbeheer van je identiteit en alle attributen die je opbouwt doorheen je ‘levensloop’. Uitgewerkt werd hoe een “digitale kluis” met alle attributen rond je identiteit kan functioneren, gebruikmakend van de blockchaintechnologie.

1.3 Blockchain in praktijk voor overheidsorganisaties
Koen Hartog - Programmamanager Blockchainpilots.nl voor overheidsorganisaties

Wat is blockchain en hoe ga je ermee aan de slag in de context van jouw organisatie? Op welke manieren spelen verschillende overheidsorganisaties in op de mogelijkheden van deze technologie? Programmamanager van blockchainpilots.nl Koen Hartog vertelt over blockchain, de meer dan 35 overheidspilots die hij begeleidde en de samenwerking van Nederland op dit gebied met o.a. de VN en Singapore.

13.00u

Lunch

13.45u

Kennismarkt – matchmakingmogelijkheden – meet & greet - demo’s

14.30u

Workshops - tweede ronde
Maak uw keuze uit een van deze sessies

2.1 Armoede en Blockchain – Gemeente Utrecht
Pieter in ’t Hout, Informatie- en Procesmanager Maatschappelijke Ontwikkeling en Culturele Zaken, Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft een prototype ontwikkeld waarbij een digitale tool uitkomst biedt voor inwoners die moeite hebben financieel rond te komen. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

  • Inrichting van het proces middels lean en agile methodieken;
  • Samenwerking met externe partijen als de Belastingdienst, Eneco en UWV;
  • Toetsingen bij inwoners naar de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid;
  • Toepassing van een Privacy impact assessment (PIA);
  • Mogelijkheden opschaling naar andere gemeenten.

2.2 Blockchain ten behoeve van toezicht
Elliot Donata, Senior Adviseur, Inspectie Leefomgeving en Transport

Praktijkcasus Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De ILT wil meer inzetten op verregaande efficiency, vermindering van de toezichtlasten voor bedrijven en consistentie in de handhaving; samen met andere nationale en internationale inspecties. De ILT gaat risicogestuurd te werk. Door inzet van de blockchaintechnologie kan de ILT mogelijk een deel van haar taken volledig geautomatiseerd uitvoeren waardoor capaciteit vrijkomt voor taken waarbij kennis en expertise van de medewerkers het hardst nodig is.

De presentatie gaat in op de verkenning van de mogelijkheden van de blockchain ten behoeve van toezicht aan de hand van een concrete casus. De voor- en nadelen van de blockchain komen aan de orde evenals de  meerwaarde van co-creatie en sociale innovatie.

2.3 Aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket -  Gemeente Zuidhorn
Maarten Velthuijs - Stichting Forus en stagiair gemeente Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn wil een decentraal georganiseerd online platform voor de afhandeling van gemeentelijke diensten ontwikkelen, dat betrouwbaar en efficiënt is en gemakkelijk in gebruik. Het platform wordt gestart met het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket in de gemeente Zuidhorn. Wanneer dit goed werkt kan het platform worden uitgebreid met andere diensten en naar andere gemeenten.

15.15u

Netwerkpauze

15.40u

Een veiliger wereld door blockchain?
Rolf van Wegberg - Researcher TNO   

Blockchain verandert de wereld, zo hoor je vaak. Maar verandert blockchain ook de wereld van de fraudeur en die van de overheid die jaagt op fraudeurs? Kun je bijvoorbeeld makkelijker geld witwassen met bitcoins? En wat als je bijvoorbeeld cocaine smokkelt en vrachtpapieren vervalst, helpt de blockchain dan om deze fraudeurs beter op te kunnen sporen?

16.05u

Juridische aspecten
Jeroen Naves - Senior advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Het decentrale karakter van de blockchain roept allerlei interessante juridische vragen op. Wie is eigenaar van een blockchain? Wat als een blockchain niet meer functioneert? Hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens in een blockchain? En wat zijn eigenlijk smart contracts? Tijdens deze presentatie zal Jeroen Naves (advocaat en gespecialiseerd in blockchain en andere innovatieve technologieën) op deze vragen ingaan.

16.30u

Next steps in Blockchain

Discussie met de zaal o.l.v. van de dagvoorzitter Vincent Everts.

17.00u

Netwerkborrel