Blockchain voor overheidsorganisaties | Programma

Blockchain: de revolutie binnen de publieke dienstverlening

29 maart 2018 - Jaarbeurs, Meetup (Beatrixgebouw)

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

 

Dit programma heeft reeds plaatsgevonden. Mocht u graag op de hoogte gehouden worden over het vervolg programma op dinsdag 20 november 2018, kunt hier uw gegevens achterlaten. Klik hier >>

 

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Vincent Everts - Trendwatcher en video blogger op het gebied van internet en techniek

09.40u

Betekenis van Blockchain in digitalisering en innovatie van de overheid
Videoblog door Raymond Knops - Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10.00u

Praktijkcases deeleconomie en toepassingen blockchain
Harmen van Sprang - Mede-oprichter, ShareNL

10.20u

Test uw Blockchainkennis – Quiz – maak kans op een cryptokitten
‘Masker op masker af’

10.35u

Blockchain for dummies

11.00u

Netwerkpauze

11.30u


Blockchain in de praktijk – België / Nederland
Roel Verhaert - Ere-stadssecretaris Antwerpen
Marloes Pomp - Programmaleider blockchainprojects overheid

Ervaringen en lessen van projecten/pilots bij de Belgische en Nederlandse overheid.

12.15u

Workshops - eerste ronde
Maak uw keuze uit een van deze sessies

1.1  Opzetten van een blockchainproces in de praktijk
Steven Gort, ICTU - uitvoeringsorganisatie voor automatisering van overheidsdiensten

Bij het opzetten van een blockchainproces in de praktijk hanteren we een ‘Manifest samen innoveren voor publieke dienstverlening’, met de volgende doelen:
1. Het doel is om publieke dienstverlening te verbeteren door het hergebruik van oplossingen. Daartoe bouwen we met iedereen die hieraan wil deelnemen aan een bibliotheek vol met opensource overheidssoftware die voor een ieder vrij en kosteloos toegankelijk is.
2. De betreffende software is nooit uitontwikkeld (permanent bèta).

In de workshop lichten we het Manifest toe en gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis ervan voor reguliere inkoop- en/of aanbestedingsrandvoorwaarden, zoals de Wet Markt & Overheid die hanteert. Met praktijkvoorbeelden illustreren we de eerste voorzichtige toepassing(en) van dit Manifest en/of afspraken van vergelijkbare vorm.

1.2 Proof of Concept (PoC) “Levensloop” – Stad Antwerpen
Roeland Gielen - CEO, Kunstmaan| Accenture Interactive
Karin De Craecker - Strategisch coördinator van de Stad Antwerpen en projectleider PoC “Levensloop”

Op initiatief van Stad Antwerpen werkte Kunstmaan een Proof of Concept (PoC) “Levensloop” uit rond zelfbeheer van je identiteit en alle attributen die je opbouwt doorheen je ‘levensloop’. Uitgewerkt werd hoe een “digitale kluis” met alle attributen rond je identiteit kan functioneren, gebruikmakend van de blockchaintechnologie.

1.3 Blockchain in praktijk voor overheidsorganisaties
Koen Hartog - Programmamanager Blockchainpilots.nl voor overheidsorganisaties

Wat is blockchain en hoe ga je ermee aan de slag in de context van jouw organisatie? Op welke manieren spelen verschillende overheidsorganisaties in op de mogelijkheden van deze technologie? Programmamanager van blockchainpilots.nl Koen Hartog vertelt over blockchain, de meer dan 35 overheidspilots die hij begeleidde en de samenwerking van Nederland op dit gebied met o.a. de VN en Singapore.

13.00u

Lunch

13.45u

Kennismarkt – matchmakingmogelijkheden – meet & greet - demo’s

Ronde tafel 1

StemApp – een initiatief van 5 gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Lingewaard en Molenwaard

Met de ontwikkeling van deze StemApp willen we onderzoeken en kijken of er met hedendaagse techniek (blockchain) veilig en met behoud van alle privacy eisen digitaal gestemd kan worden.
Er is veel mogelijk met nieuwe technologie en wij willen kijken hoe je hiermee het stadhuis dichterbij de mensen kunt brengen. Deze app is een kans om gemakkelijker
met bewoners in gesprek te gaan en te horen wat er leeft, we willen inwoners meenemen in veranderingen in hun wijk, hoe denken zij over wegveranderingen, onderhoudsplannen of het ontwerp van een park bijvoorbeeld. Dit verbetert de dienstverlening naar onze inwoners.

Tafel leider, Patrick Jonkman, projectmanager/adviseur gemeente Almelo

Ronde tafel 2

Digitale waardepapieren – Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met ICTU een blockchain pilot uitgevoerd om aan te tonen dat waardepapieren digitaal kunnen worden versterkt door middel van blockchain technieken. Hierdoor hoeft de burger niet meer naar het gemeentehuis te komen en kan dit waardepapier (in de pilot een uittreksel BRP) direct geautomatiseerd worden verstrekt. Deze proef is succesvol verlopen waarbij gebruik is gemaakt van IOTA Tangle techniek, de code is vrij en open source beschikbaar. De volgende stap is het gecontroleerd in productie gaan met dit digitale product om daarna nationaal te schalen. De essentie van dit project is groter dan alleen uittreksels, want de essentie is zoals W3C het beschreven heeft: controleerbare claims, verifiable claims. Het creëren van software wat het mogelijk maakt om bestaande ledgers te vullen met digitale verifiable claims vanuit overheidssystemen is de stip op de horizon. Spreekt u dit aan schuif dan aan bij het rondetafel gesprek!

Bas de Boer, Innovatiemanager, Gemeente Haarlem

Ronde tafel 3

Digitale Gehandicapten Parkeerkaart (dGPK) - Gemeente Schiedam en GR Drechtsteden

De gehandicapte parkeervergunninghouder ondervindt met de huidige fysieke kaart veel gebruiksongemakken. De kaart is bovendien diefstalgevoelig en niet controleerbaar gekoppeld aan de gebruiker ervan (kenteken). Handhaving van de huidige GPK is ook niet altijd efficiënt en kent veel fouten. Een vereenvoudiging van bezit, gebruik en handhaving kan gerealiseerd worden door de GPK door de inzet van blockchain, digitaal aan te bieden. Door gebruik te maken van blockchain wordt het mogelijk om processen te vereenvoudigen. Bovendien kan bij het verder ontwikkelen van de dGPK rekening gehouden worden met privacy en beveiliging. Alhoewel de belangenorganisaties zich al eerder voorstander noemden van een initiatief om het gebruik te vergemakkelijken, is er geen ander initiatief bekend.

Dennis van der Valk, CIOffice Drechtsteden
Sofie Berns, Senior Consultant Berenschot

Ronde tafel 4

Budgetbeheer en schuldhulpverlening

De gemeente Schiedam heeft aan aantal use cases uitgewerkt, waaronder een
project dat moet voorkomen dat mensen verder in de schulden komen. Hierbij
werkt de gemeente samen het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts.
Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk)
niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Samen onderzoeken ze naar
de mogelijkheden die de blockchain kan bieden voor een duidelijk en inzichtelijk
budgetbeheer van deze cliënten.

Laurens Steerneman, Programmamanager Sociale Stijging, Gemeente Schiedam
Leonie Dekkers, Beleidsadviseur Jeugd en onderwijs, Gemeente Schiedam

Ronde tafel 5

Aanbestedingstraject reparatie van lichtmasten

Middels de blockchainpilot van de Gemeente Alphen aan den Rijn kunnen bedrijven inschrijven op het onderhoud van de lichtmasten. Na een aanbestedingstraject (mini competitie in de blockchain) wordt een aantal bedrijven geautoriseerd om het onderhoud van de lichtmasten uit te voeren. Elke lichtmast wordt voorzien van een (blockchain) chip en sensor. Voor de pilot is er 1 lichtmast tegenover het stadhuis in Alphen aan den Rijn uitgerust met zo’n chip. Zodra de lichtmast volgens de sensor stuk is, stuurt de (blockchain)chip een boodschap naar alle deelnemende onderhoudsbedrijven. Eén van die bedrijven krijgt vervolgens door middel van vooraf geprogrammeerde criteria, de opdracht om de lichtmast te repareren. Na acceptatie hiervan kan dit bedrijf melden dat zij de lichtmast daadwerkelijk repareren. Zodra de lichtmast is gerepareerd meldt de blockchain chip dit aan de blockchain. Hier wordt automatisch, zonder tussenkomst van onze collega’s, periodiek een betaling gedaan aan de bedrijven die de reparatie uit hebben uitgevoerd.

Het vervolg
De pilot is succesvol afgesloten. Inmiddels zijn we aan het onderzoeken in samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en de gemeente Zoetermeer hoe we middels een grotere pilot (25000 lichtmasten) e.e.a. kunnen uitvoeren.

Tamara Molkenboer - De Vries, Adviseur Juridische Zaken en Inkoop, Gemeente Alphen aan den Rijn
Anne marie Stegehuis - Teamleider Financieel Beheer, Gemeente Alphen aan den Rijn

Ronde tafel 6

Blockchain en Subsidies, meer dan alleen efficiency?

De gemeente Den Haag en de gemeente Amsterdam hebben met een use case de potentie gezien van wat blockchain technologie zou kunnen betekenen voor een ‘klassieker’ zoals het subsidie-proces. Meer efficiency, rechtmatigheid vooraf geborgd en een onweerlegbare administratie kwamen als snel in beeld. Maar ons gevoel zegt ons dat er meer schuilt in blockchain-technologie. Daarom willen we samen met u het gesprek voeren over de ongemakkelijke vragen. Weten we wel genoeg van blockchain-technologie, ontwikkelen we niet te veel vanuit ons eigen wereldbeeld? Zijn we misschien verliefd geworden op de lokroep van deze technologie? Welke randvoorwaarden kunnen ontwikkeling versnellen? Kortom, een eerlijk gesprek bij een broodje.

Fred Coesel - Teamleider Subsidiebureau, gemeente Amsterdam
Martijn Peltenburg - Beleidsmedewerker Digitale Openbare Ruimte

14.30u

Workshops - tweede ronde
Maak uw keuze uit een van deze sessies

2.1 Armoede en Blockchain – Gemeente Utrecht
Pieter in ’t Hout, Strategisch Aanjager Digitale Innovatie, Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht heeft een eerste werkend product ontwikkeld waarbij een digitale oplossing uitkomst biedt voor inwoners die moeite hebben financieel rond te komen. 5 inwoners maken hier nu gebruik van. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

  • Bouw van het product middels lean-startup en agile methodieken:
  • Samenwerking met externe partijen als de Belastingdienst, SVB, UWV en Eneco op basis van drijfveren;
  • Kortcyclische toetsing naar gebruikersvriendelijkheid en doeltreffendheid bij inwoners;
  • Kortcyclische toetsing van de doorlooptijd en effectiviteit bij de externe partijen;
  • Toepassing van kortcyclische Privacy impact assessments (PIA’s);
    Mogelijkheden opschaling naar andere gemeenten.

2.2 Blockchain ten behoeve van toezicht
Elliot Donata, Senior Adviseur, Inspectie Leefomgeving en Transport

Praktijkcasus Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
De ILT wil meer inzetten op verregaande efficiency, vermindering van de toezichtlasten voor bedrijven en consistentie in de handhaving; samen met andere nationale en internationale inspecties. De ILT gaat risicogestuurd te werk. Door inzet van de blockchaintechnologie kan de ILT mogelijk een deel van haar taken volledig geautomatiseerd uitvoeren waardoor capaciteit vrijkomt voor taken waarbij kennis en expertise van de medewerkers het hardst nodig is.

De presentatie gaat in op de verkenning van de mogelijkheden van de blockchain ten behoeve van toezicht aan de hand van een concrete casus. De voor- en nadelen van de blockchain komen aan de orde evenals de  meerwaarde van co-creatie en sociale innovatie.

2.3 Aanbestedingstraject reparatie van lichtmasten
Tamara Molkenboer - De Vries, Adviseur Juridische Zaken en Inkoop, Gemeente Alphen aan den Rijn
Anne marie Stegehuis - Teamleider Financieel Beheer, Gemeente Alphen aan den Rijn

Middels de blockchainpilot van de Gemeente Alphen aan den Rijn kunnen bedrijven inschrijven op het onderhoud van de lichtmasten. Na een aanbestedingstraject (mini competitie in de blockchain) wordt een aantal bedrijven geautoriseerd om het onderhoud van de lichtmasten uit te voeren.  Elke lichtmast wordt voorzien van een (blockchain) chip en sensor.

Het vervolg
De pilot is succesvol afgesloten. Inmiddels zijn we aan het onderzoeken in samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en de gemeente Zoetermeer hoe we middels een grotere pilot (25000 lichtmasten) e.e.a. kunnen uitvoeren.

15.15u

Netwerkpauze

15.40u

Een veiliger wereld door blockchain?
Rolf van Wegberg - Researcher TNO   

Blockchain verandert de wereld, zo hoor je vaak. Maar verandert blockchain ook de wereld van de fraudeur en die van de overheid die jaagt op fraudeurs? Kun je bijvoorbeeld makkelijker geld witwassen met bitcoins? En wat als je bijvoorbeeld cocaine smokkelt en vrachtpapieren vervalst, helpt de blockchain dan om deze fraudeurs beter op te kunnen sporen?

16.05u

Juridische aspecten
Jeroen Naves - Senior advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Het decentrale karakter van de blockchain roept allerlei interessante juridische vragen op. Wie is eigenaar van een blockchain? Wat als een blockchain niet meer functioneert? Hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens in een blockchain? En wat zijn eigenlijk smart contracts? Tijdens deze presentatie zal Jeroen Naves (advocaat en gespecialiseerd in blockchain en andere innovatieve technologieën) op deze vragen ingaan.

16.30u

Next steps in Blockchain

Discussie met de zaal o.l.v. van de dagvoorzitter Vincent Everts.

17.00u

Netwerkborrel