Actualiteitencongres Schuldhulpverlening | Programma

Hoe voorkom ik als schuldhulpverlener dat nieuwe schulden ontstaan?

11 april 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Erica-Schruer

Erica Schruer

Opening door dagvoorzitter Mr. Erica Schruer - Advocaat, Publicist over schuldhulpverlening en senior onderzoeker Hogeschool Utrecht

Blok 1: Helemaal op de hoogte: overzicht maatschappelijke, juridische en beleidsmatige ontwikkelingen

09.40u

Erica-Schruer

Erica Schruer

Actualiteiten schuldhulp - helikopterview

Mr. Erica Schruer - Advocaat, Publicist over schuldhulpverlening en senior onderzoeker Hogeschool Utrecht

 • Beleidsontwikkelingen
 • Wet- en regelgeving en jurisprudentie

 

10.00u

Joke-de-Kock

Joke de Kock

Opgaven van de schuldhulp in de komende tijd 

Joke de Kock - Voorzitter NVVK en manager Schuldhulpverlening bij de Gemeente Tilburg

 • Terugblik op 7 jaar voorzitterschap NVVK
 • Vooruitblik op agenda ‘Opgaven van de schuldhulp’
 • De veranderende positie van schuldhulpverlening binnen de gemeentelijke organisatie en verbinding naar wijkteams

Na deze lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

10.30u

Nadja-Jungmann

Nadja Jungmann

Wat leert de hersenwetenschap ons over effectieve dienstverlening?

Nadja Jungman - Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht

11.00u

Netwerkpauze

Blok 2: Gezamenlijk tot oplossingen komen: afwegingskader crediteuren

11.20u

wilbert-van-de-donk

Wilbert van de Donk

Afwegingskader executie beslag roerende zaken

Wilbert van de Donk - Voorzitter van de KBvG en gerechtsdeurwaarder in Eindhoven

 • Wanneer mag een deurwaarder een inboedel of bijvoorbeeld een auto verkopen?
 • Hoe en wanneer handelt een deurwaarder volgens het tuchtrecht?

11.45u

dries-cuijpers

Dries Cuijpers

Problematische incasso’s bij schuldenaren – wat te doen?

Dries Cuijpers - Senior toezichthouder, Directie Consumenten van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

 • Overzicht van de problemen bij incassotrajecten
 • Beschrijving van de aanpak van ACM (en AFM)
 • Handreiking voor schuldhulpverleners voor het oplossen van problemen

Na deze lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

12.10u

Lunch

13.15u

Eerste ronde deelsessies

Pauline-de-Wit

Pauline de Wit

Toegelaten tot de Wsnp, een lot uit de loterij?
Pauline de Wit-van Schie - Stafmedewerker Bureau Wsnp

 • Inzet van vergelijkingstool en dwangmiddelen in het minnelijk traject
 • De vier verplichtingen in de Wsnp en de controle hierop
 • Samenloop van beschermingsbewind en Wsnp
 • Een schone lei lost niet alles op
Jan-Siebols

Jan Siebols

Vroegsignalering en preventie van schulden
Jan Siebols - Voormalig Projectleider Vroeg Eropaf, Gemeente Amsterdam, thans actief met landelijke uitrol Vroegsignalering Schulden

Businesscase Amsterdam: Vroeg Eropaf

 • Ontwikkeling van Vroeg Eropaf
 • Privacy
 • Inbedding van de pilot in het gemeentelijk beleid
 • Maatschappelijke kosten-baten analyse

Perspectief van zorgverzekeraar op Persoonsgebonden budget (PGB)
Marian Spee-Driesse - Manager Juridische Zaken, Zilveren Kruis

 • Achtergrond PGB
 • Regelgeving
 • Indicatiestelling
 • PGB In het nieuws

14.05u

Tweede ronde deelsessies

marc-anderson

Marc Anderson

Schatgraven in social media
Marc Anderson - Onderzoeker, Lectoraat Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht

Chinese bushokjes die mensen moeten bewegen hun achterstand in te lopen. Een polsband die exact bijhoudt hoeveel je uitgeeft en waaraan. Amerikaanse werkgevers die het afbetalen van studieschulden opnemen in hun bijzondere arbeidsvoorwaarden. En een glazen bol die mensen doet sparen voor later. Deze en nog veel meer onontdekte kostbaarheden op social media in een interactieve workshop over het voorkomen van schulden.

Nynke-Andringa

Nynke Andringa

Wijkteams en schuldhulpverlening
Nynke Andringa - Teamleider sociaal wijkteam Zuidwest, Leeuwarden

 • Hoe vaak hebben wijkteams te maken met financiële problematiek?
 • Wat kunnen ze voor inwoners betekenen?
 • Wat zijn de knelpunten van het behandelen van schuldenproblematiek door wijkteams en welke oplossingen zijn daarvoor?
 • Hoe geef je invulling aan het voorkomen van schulden?
hugo-vlierhuis

Hugo Vlierhuis

niki-van-loon

Niki van Loon

Zó los je zorgverzekeringsschulden op!
Hugo Vlierhuis - Senior medewerker Zorgverzekeringslijn.nl tevens trainer Zorgverzekeringswet in het Sociaal Domein
Niki van Loon - Trainer Voorlichting & Informatie met aandachtsgebied Sociaal Domein, Zorgverzekeringslijn.nl

Na juli 2016 makkelijker uit de schulden! Uitleg, inzichten en mogelijkheden over het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden.

 • Recente wijzigingen van de wanbetalersregeling.
 • Voorkom je aanmelding als wanbetaler door polissplitsing?
 • Wat zijn de meest voorkomende misverstanden over de wanbetalersregeling?

Zorgverzekeringslijn.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

14.50u

Netwerkpauze

Blok 3: Meer begrip: schuldenaren en schuldeisers psychologisch beschouwd

15.15u

Wilco-van-Dijk

Wilco van Dijk

Keuzegedrag van schuldenaren
Wilco van Dijk - Bijzonder hoogleraar Psychologische Determinanten van Economisch Keuzegedrag, Universiteit Leiden

15.45u

Roeland-van-Geuns

Roeland van Geuns

Parameters van slim incasseren

Roeland van Geuns - Lector Armoede en Participatie, Hogeschool van Amsterdam
Resultaten van experimenten met schuldeisers om te kijken wat werkt bij incasseren

16.15u

sarah-sybling

Sarah Sylbing

ester-gould

Ester Gould

In gesprek met elkaar en de regisseurs van de documentaire ‘Schuldig’

Sarah Sylbing - Regisseur en researcher voor televisie, documentaire en radio
Ester Gould - Documentairemaker

Aan de hand van fragmenten van de alom geprezen documentaire ‘Schuldig’ en vraaggesprek met de regisseurs sluiten we de dag af. Leer van elkaar en deel uw ervaringen als het gaat om:

 • Werkt het opnemen van schuldhulpverlening in sociale wijkteams al dan niet drempelverlagend?
 • Hoe motiveer je iemand met schulden en breng je hem/haar in beweging?
 • Wat zijn goede voorbeelden van preventie?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een ervaringsdeskundige?

17.00u

Netwerkborrel