Actualiteitencongres Schuldhulpverlening | Programma

Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk van schuldhulpverlening

25 september 2018, Hotel van der Valk Utrecht

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Nadja-Jungmann

Nadja Jungmann

Inleiding en opening door de dagvoorzitter

Nadja Jungmann | Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht

09.50u

Nadja-Jungmann

Arnoud Noordam

Welke mogelijkheden biedt het recht als een schuldsituatie stagneert?
Arnoud Noordam | Advocaat, auteur en docent schuldsaneringsrecht

 • Wat kan de inzet van minnelijke middelen (dwangakkoord, voorlopige voorziening, moratorium) opleveren?
 • In welke situaties kunnen de minnelijke middelen ingezet worden en wat zijn daarbij aandachtspunten?
 • Jurisprudentie

10.20u

Nadja-Jungmann

Arnoud Noordam

Toegankelijkheid wettelijke schuldsanering
Arnoud Noordam | 
Advocaat, auteur en docent schuldsaneringsrecht

 • Aan welke eisen moeten gemeenten voldoen in de toelatingsprocedure?
 • Waar toetst een rechter op bij een aanvraag Wsnp?
 • Jurisprudentie

Na deze presentatie is er mogelijkheid voor vragen. 

10.50u

Erik-Boerma

Erik Boerma

Rechtspraak en gemeenten: hoe optimaal samen optrekken in schuldhulp?
Erik Boerma | Portefeuillehouder Toezicht bij IVO Rechtspraak

 

Reactie vanuit de rechterlijke macht op de eerste twee presentaties

11.15u

Netwerkpauze

11.45u

Nadja-Jungmann

Taco Schaafsma

Waar moet een bewindvoerder zich aan houden?
Taco Schaafsma | Bewindvoerder kredietbank Groningen 

 

 • Aan welke (wettelijke) regels moet een bewindvoerder zich houden?
 • Wat kan een klant doen als een bewindvoerder niet doet wat wel de bedoeling is?
 • Hoe duurzaam en houdbaar is het beschermingsbewind met het oog op de toekomst?

12.15u

Joke de Kock

Tilburg in aanval tegen schulden
Joke de Kock |
Manager schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg

 • Proactieve & outreachende schuldenaanpak
 • Voldoende mogelijkheden voor signaalgestuurde aanpak ondanks de AVG
 • Voorbeelden, werkwijze en borging binnen de organisatie

12.45u

Lunchpauze 

13.45u

Eerste ronde workshops

Paul-Rouwen

Erik Boerma

1.1 Rechtspraak en gemeenten: samen optrekken in schuldhulp
Erik Boerma | 
Portefeuillehouder Toezicht bij IVO Rechtspraak

 • Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind
 • Experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt
 • Hoever reikt de rol van de rechtspraak; alleen voor de vonnissen of ligt er een gezamenlijke taak met de lokale overheid om te zorgen dat burgers zoveel en zo snel mogelijk schuldenvrij raken?
 • Moet de informatievoorziening voor een burger door de gemeente en rechtspraak niet meer 2 handen op 1 buik zijn? Waarom gaat een rechter die over Beschermingsbewind en Wsnp gaat niet ook over de ontbinding van de huurovereenkomst, verstekvonnissen, loonbeslag?

1.2 Echtscheiding, erfrecht en fraudevorderingen 
Don Ceder | Advocaat, Ceder Advocatuur

 • Hoe zit het precies met erfrecht en schulden?
 • Waar moet je allemaal aan denken als je cliënt in een echtscheiding zit?
 • Wat doe je als het om een fraudevordering gaat?
wilbert-van-de-donk

Wilbert van de Donk

1.3 Preadvies over beslagvrije voet bij bankbeslag
Wilbert van de Donk | Voorzitter van de KBvG en gerechtsdeurwaarder in Eindhoven

Tijdens deze workshop krijgt u inzage in de acties ter verbetering van wet- en regelgeving zodat schuldenaren niet verder in de knel komen. Denk hierbij met name aan de beslagverboden op roerende zaken en de wetgeving rond de vereenvoudiging van de beslagvrije voet die naar verwachting 1-1-2019 zal ingaan.

14.30u

Netwerkpauze

14.40u

Tweede ronde workshops

Paul-Rouwen

Paul Rouwen

 

Paul-Rouwen

Joke de Kock

2.1 Pilot Beschermingsbewind Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland
Paul Rouwen | Kantonrechter, Team Civiel recht, Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Joke de Kock | Manager schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg

Met de pilot, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018, maken Tilburg en de rechtbank Zeeland-West-Brabant werk van het plan uit het regeerakkoord om gemeenten adviesrecht te geven bij de gerechtelijke procedure rondom beschermingsbewind. De gemeente doet eerst een aanbod voor budgetbeheer, eventueel in combinatie met de gemeentelijke schuldhulpverlening of de inzet van vrijwilligers van de Thuisadministratie, voordat er een verzoek tot onderbewindstelling wordt ingediend. Dat is in vergelijking met beschermingsbewind voor de inwoner minder ingrijpend. Hij of zij behoudt regie en werkt met begeleiding  aan het versterken van eigen financiële zelfredzaamheid. Hoor tijdens deze workshop de ervaringen.

Pauline-de-Wit

Jan Siebols

2.2 Bescherming persoonsgegevens en vroegsignalering; gaat dat samen? 
Jan Siebols | Projectleider, Landelijke Uitrol Vroegsignalering

Hoe waarborg je bij vroegsignalering van schulden de privacy van debiteuren? Hierover bestaan aarzelingen bij veel gemeenten. De nieuwe handreiking 'Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens' toont dat dit mogelijk is, mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan.

Pauline-de-Wit

Pauline de Wit-van Schie

2.3 O jee, nu heb ik er twee! 
Pauline de Wit-van Schie | Stafmedewerker Bureau Wsnp, Raad voor Rechtsbijstand

Dat is de schrikreactie die een schuldenaar kan krijgen als hij zowel een beschermingsbewindvoerder als een Wsnp-bewindvoerder heeft. Wie moet nu wat regelen, wie kan ik bellen voor mijn weekgeld en wie beslist er over mijn vrij te laten bedrag?

In deze workshop bespreek ik de samenloop van beschermingsbewind en Wsnp-bewind, de taken van beide bewindvoerders, de meerwaarde van samenloop maar ook de knelpunten die kunnen ontstaan.

15.25

Pauze

15.45

Derde ronde workshops 

Paul-Rouwen

Hugo Vlierhuis

3.1 Zó los je zorgverzekeringsschulden op!
Hugo Vlierhuis | Trainer Zorgverzekeringslijn

Is het een uitzichtloze situatie voor mensen in de wanbetalersregeling? Tijdens deze workshop hoort u de mogelijkheden om zorgverzekeringsschulden op te lossen. Hugo Vlierhuis bespreekt ook de laatste nieuwtjes op het gebied van wet en regelgeving. Daarin wordt de rol van de gemeente onder de aandacht gebracht. Welke wettelijke mogelijkheden hebben zij om te voorkomen én bij te dragen aan minder verzekerden met zorgverzekeringsschulden? U krijgt naast uitleg de nodige praktische handvatten uitgereikt die gelijk kunnen worden toegepast. Er is ruimte om praktijkvoorbeelden te delen en advies te krijgen voor het aanpakken van veelvoorkomende problemen met zorgverzekeringsschulden.

Paul-Rouwen

Robert Westphal

3.2 Psychologisch budgetgedrag
Robert Westphal | Trainer Learncare Academy

In deze workshop gaat het over het helder krijgen van de werkelijke redenen van het bestedingsgedrag van cliënten. Wat bepaalt op een dieper niveau de keuze van het wel of niet aanschaffen van een product? Welke psychologische processen vinden er plaats bij cliënten tijdens de aanschaf. Onmisbare kennis voor een financieel begeleider. Hoe kan je vanuit deze kennis en inzichten een cliënt begeleiden: de cliënt zich bewust laten worden van zijn of haar bestedingsgedrag.

Paul-Rouwen

Annemarie Tuzgöl-van Broekhoven

Paul-Rouwen

Walter van den Berg

3.3 Hoe toegankelijk is de schuldhulpverlening in Nederland?
Annemarie Tuzgöl-van Broekhoven  | Projectleider, Nationale ombudsman
Walter van den Berg | Onderzoeker Structurele Aanpak, de Nationale ombudsman

In Nederland hebben naar schatting 1,4 miljoen huishoudens risicovolle of problematische schulden. Daarvan zitten er ongeveer 193.000 in een vorm van schuldhulpverlening of schuldsanering. De andere ruim 1,2 miljoen huishoudens zijn onzichtbaar. Zij weten de weg naar de schuldhulpverlening niet te vinden of worden daarin niet toegelaten. Hoe kan dat? Tegen welke drempels en struikelblokken lopen zij aan? Staat de deur van de schuldhulpverlening wel echt open voor deze kwetsbare groep burgers?

De Nationale ombudsman heeft in mei 2018 een enquête gehouden onder ruim de helft van de Nederlandse gemeenten (circa 220 van de 380 gemeenten). De enquêtevragen waren alle gericht op de toegankelijkheid van de toelatingsprocedure van de schuldhulpverlening.
Het onderzoek is een vervolg op het eerder dit jaar verschenen rapport “Een open deur?”, een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De uitkomsten van de enquête zal de ombudsman in de loop van september 2018 in een rapport publiceren. In deze workshop worden onder meer de resultaten van deze enquête gepresenteerd.

16.35u

Netwerkborrel

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden