Actualiteitencongres Schuldhulpverlening | Programma

Actuele ontwikkelingen in de wereld van de schuldenproblematiek

14 november 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Rik Bovenberg

Opening door dagvoorzitter Rik Bovenberg - Directeur-bestuurder Maatschappelijke Dienstverlening in Flevoland

09.45u

Nadja-Jungmann

Nadja Jungmann

Actualiteiten in vogelvlucht

Nadja Jungman - Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht

10.20u

André Moerman

Vereenvoudiging beslagvrije voet

André Moerman - Manager Materiële Dienstverlening, Het Inter-lokaal en docent Schuldinfo.nl

10.50u

Netwerkpauze

11.20u

Erna Hooghiemstra

Armoede komt nooit alleen

Erna Hooghiemstra - Zelfstandig adviseur/onderzoeker en o.a. voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein

In haar presentatie gaat Erna Hooghiemstra in op de effecten van armoede op het hele gezinsleven. Bij de ondersteuning van gezinnen is het van belang om inzicht te hebben in hun leefwereld. Dat vraagt van professionals een brede blik en samenwerking.  Erna zal vanuit de ervaringen van de Werkplaatsen Sociaal Domein laten zien hoe dat in de praktijk vorm krijgt.

11.50u

Update Mobility Mentoring
Nadja Jungman - Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht

  • Eerste ervaringen en lessons learned
  • Wat zijn plannen voor de toekomst?

12.30u

Lunch

13.15u

Eerste ronde deelsessies

Roeland-van-Geuns

Roeland van Geuns

1.1 Nieuw screeningsinstrument voor schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders
Roeland van Geuns - Lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam 

Het screeningsinstrument Mesis© is doorontwikkeld naar een tool die ingezet kan worden om de begeleiding van mensen, die een beroep doen op schuldhulpverlening of beschermingsbewind of om van mensen die in een schuldregeling zitten, beter vorm te geven en meer af te stemmen op hun feitelijke mogelijkheden en behoeften.

Op grond van de output van het nieuwe instrument en het gesprek tussen professional en burger kan sneller en beter worden vastgesteld welke ondersteuning het best past bij de betrokkene. De nieuwe versie van de Mesis-tool kan daarom optimaal afgestemd worden op de burger, diens vraag en het werkproces waarvoor de tool wordt ingezet, of dat nu schuldhulpverlening, beschermingsbewind, budgetbeheer of nazorg na een schuldregeling is.

wilbert-van-de-donk

Wilbert van de Donk

1.2 Verbetering wet- en regelgeving ter voorkoming (verder) oplopen van schulden
Wilbert van de Donk - Voorzitter van de KBvG en gerechtsdeurwaarder in Eindhoven 

Tijdens deze workshop krijgt u inzage in de acties ter verbetering van wet- en regelgeving zodat schuldenaren niet verder in de knel komen. Denk hierbij met name aan de beslagverboden op roerende zaken en de wetgeving rond de vereenvoudiging van de beslagvrije voet die naar verwachting 1-1-2019 zal ingaan.

Pauline-de-Wit

Pauline de Wit-van Schie

1.3 Toegelaten tot de Wsnp, een lot uit de loterij?
Pauline de Wit-van Schie - Stafmedewerker Bureau Wsnp, Raad voor Rechtsbijstand 

In deze workshop bespreken we of toelating tot de Wsnp gezien kan worden als een lot uit de loterij. Is dat “lot” voor iedereen bereikbaar? Het lot kan niet drie jaar in een lade bewaard worden, schuldenaar moet zich inspannen om het lot te kunnen verzilveren. Hoe kan de schuldhulpverlener in het minnelijk traject de schuldenaar hier op voorbereiden? En tot slot, als de schone lei behaald is, is schuldenaar dan ook daadwerkelijk schuldenvrij?

14.00u

Tweede ronde sessies
Zie sessies eerste ronde.

14.45u

Netwerkpauze

15.15u

Marco Florijn

Speerpunten van de NVVK

Marco Florijn - Voorzitter NVVK

Sinds mei 2017 is Marco Florijn de voorzitter van de NVVK. Marco licht de speerpunten van de NVVK toe:

  • Vereenvoudiging wet- en regelgeving, o.m. het toeslagenstelsel
  • Meer ruimte voor schuldhulpverlening om haar werk goed te doen
  • Meewerkverplichting voor schuldeisers

15.45u

Julia den Hartogh

Ontwikkelingen binnen beschermingsbewind

Julia den Hartog - Voorzitter Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)

  • Recente ontwikkelingen in een vogelvlucht
  • Waar gaan we naar toe?
  • Waar liggen kansen?

Na deze lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het starten discussie vanuit de zaal.

16.20u

Netwerkborrel