Actualiteitendag Sociaal Domein

Doen wat nodig is voor passende en samenhangende zorg en ondersteuning

Donderdag 11 oktober 2018, Gooiland Hotel Hilversum

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

De mens centraal stellen en niet het systeem, daar ligt nu de uitdaging. Na een succesvolle transitie komen er in de praktijk dilemma’s, kansen en knelpunten aan het licht. Bijvoorbeeld wanneer domeinen als zorg, veiligheid, onderwijs of arbeidsmarkt elkaar raken.

Er wordt veel geëxperimenteerd met innovatieve en onorthodoxe aanpakken. Tijdens dit congres brengen we vernieuwende projecten in kaart op het gebied van bv toegang tot zorg en ondersteuning, verantwoording en informatiedeling en – management.

U leert aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe:

• U professionals en cliënten centraal zet in hun verantwoordingspraktijk
• Meer inzicht krijgt in prestaties en resultaten door (big en open) data analyse
• U balanceert tussen op tijd opschalen en zorg naar voren halen

Leer van elkaar en laat u inspireren door onder andere:

Deelnemers van afgelopen jaar over deze dag:

Een gezamenlijk initiatief van:

gemeente-nu-zonder-payoff