Jaarcongres Evenementenveiligheid ǀ Programma

De laatste actualiteiten en ontwikkelingen

1 november 2018, Dutch Brand Hotel Gooiland

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Rogier Elshout

Opening en inleiding door de dagvoorzitter Rogier Elshout

Professioneel dagvoorzitter en debatleider

Korte introductie van de dag door Syan Schaap, Event Safety Institute

09.50u

Vluchtveiligheid: spanning tussen wetgeving en praktijk

Louis Witloks - Voormalig brandweerofficier in Haaglanden en docent bij het Instituut Fysieke Veiligheid, mede-auteur van de recent herziene publicatie Basis voor Brandveiligheid (2017)

10.15u

John Drury

Psychological responses to situations of mass emergency

John Drury - Social psychologist at the University of Sussex specialised in crowds & collective behaviour

10.50u

Tim Klomp Bueters

Debat - Waarborgen van publieksveiligheid in noodsituaties

Tim Klomp Bueters, Directeur WiSH Events, Voorzitter ‘Front of House’ collectief van Brabantse festivalorganisatoren en een actieve gesprekspartner voor overheid, onderwijs en ondernemers die betrokken zijn bij het festivallandschap

 

11.15u

Netwerkpauze

11.45u

Eerste ronde interactieve verdiepingssessies

Marianne Dijkshorn

1.1 Toegankelijkheid voor minder validen
Marianne Dijkshoorn - Welkom Toegankelijkheid & Evenementen

Mensen met een beperking zijn er altijd en overal. Hoe zorg je nu dat de veiligheid en toegankelijkheid voor hen optimaal is zonder teveel extra inspanningen?
Tijdens deze workshop leert u meer over 'universal design' en de belangrijkste aspecten op het gebied van veiligheid voor personen met een beperking. Na de workshop heeft u concrete tips over hoe de veiligheid voor personen met een beperking optimaal kunt waarborgen.

1.2 Beschermen van drukke plaatsen tegen inrijden
Janno Brinkhuis - Consultant en projectmanager op het gebied van mobiliteit Crowdprofessionals
CROW - spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

Veel gemeenten worstelen met de vraag of en hoe je drukke plaatsen zoals horecagebieden, winkelcentra, markten en evenementen moet beschermen tegen het inrijden met een voertuig. Aanslagen en andere incidenten met voertuigen in heel Europa maken duidelijk dat er op drukke plaatsen een reëel risico bestaat. Maar wanneer neem je maatregelen? Welke afwegingen weeg je daarin mee? En als je kiest voor maatregelen, welke doelen streef je na, welke maatregelen passen bij deze doelen en hoe implementeer je ze op een deugdelijke wijze?

Het Event Safety Institute en het CROW behandelen deze vragen aan de hand van casuïstiek en stellen samen met de deelnemers scherp welke antwoorden hieruit kunnen volgen. Zij bespreken hoe je bepaalde drukke gebieden in steden permanent kunt beschermen en behandelen de nodige inzichten en ervaringen die zijn verzameld rond het plaatsen van tijdelijke inrij beperkende maatregelen bij evenementen. Deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het nemen van weloverwogen, effectieve maatregelen.

1.3 Herziening landelijke leidraad geneeskundige advisering publieksevenementen
Spreker nog nader bekend te maken

1.4 Bliksembeveiliging
Spreker nog nader bekend te maken

Rik Voogt

1.5 Naar een werkbaar gemeentelijk uitvoeringskader voor evenementen
Rik Voogt - Strategisch Beleidsadviseur, Event Safety Institute

In de gemeentelijke praktijk ontstaan er met enige regelmaat spanningen in de uitvoering van het evenementendossier. Er kan sprake zijn van schurende belangen binnen de gemeentelijke organisatie, waarbij vanuit verschillende afdelingen vanuit ieder eigen doelstellingen andere afwegingen worden gemaakt. Het kan ook gaan om persoonlijke spanningen.

Tijdens deze workshop koerst workshopleider Rik Voogt met de deelnemers aan op het creëren van een werkbaar gemeentelijk uitvoeringskader voor evenementen. Het uitvoeringskader moet de brug kunnen slaan tussen beleidskeuzes, de gemeentelijke organisatie en de praktijk. Wanneer kan je spreken van een risicogericht proces voor de vergunningverlening? Deelname levert u inzicht in hoe u in de eigen gemeente tot betere afspraken kunt komen en welke rol u hier zelf in kunt vervullen.

12.45u

 

Netwerklunch

 

13.45u

Tweede ronde interactieve verdiepingssessies
Maak uw keuze uit een van de sessies van ronde 1

14.45u

Netwerkpauze

15.10u

Maarten Houben

Frank Paauw

Ryan Palmen

(Bestuurlijke) dilemma’s bij evenementenveiligheid
Maarten Houben - Burgemeester Nuenen
Frank Paauw - Korpschef, Politie Eenheid Rotterdam
Ryan Palmen - Burgemeester Hilvarenbeek

  • De beperkingen van de politiecapaciteit
  • De positie en taakstelling van de veiligheidsregio op dit dossier
  • Privatisering van toezicht: kansen en bedreigingen
  • De veiligheidsutopie en zelfredzaamheid van bezoekers

Interview en debat (op basis van stellingen) met de zaal o.l.v. dagvoorzitter

15.40u

Syan Schaap

Conclusie en aanbevelingen
Syan Schaap - Event Safety Institute

15.50u

Victor Lamme

Effecten van regels en procedures op het menselijke brein en handelen
Victor Lamme - Hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, expert op het gebied van perceptie en bewustzijn, auteur van o.a. het boek ‘De vrije wil bestaat niet’. Hij is een graag geziene gast bij tv-programma’s als Pauw en Witteman en Brandpunt.

Mensen zijn gewoontedieren, en niets lijkt moeilijker dan van onze ingesleten routines af te komen. Hoe kun je mensen werkelijk aanzetten tot ander gedrag? Of het nu gaat om het gedrag tijdens evenementen, stoppen met roken of omgaan met geld, de kunst van werkelijke effectieve gedragsbeïnvloeding is om aan te sluiten op de mechanismen in het brein van mensen in plaats van daartegenin te gaan. Daarom is bewustwording zinloos, en werkt nudging wel. Leer het brein van anderen effectief te manipuleren door de diepste drijfveren van mensen te herkennen en te bespelen. 

16.45u

Netwerkborrel