Jaarcongres Evenementenveiligheid ǀ Programma

De laatste actualiteiten en ontwikkelingen

1 november 2018, Dutch Brand Hotel Gooiland

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Rogier Elshout

Opening en inleiding door de dagvoorzitter Rogier Elshout

Professioneel dagvoorzitter en debatleider

09.40u

Pieter Broertjes

Woord van welkom door Pieter Broertjes, Burgemeester Hilversum

09.50u

Louis Witloks

 

Vluchtveiligheid: spanning tussen wetgeving en praktijk

Louis Witloks - Voormalig technisch ambtenaar brandveiligheid bij de Brandweer van Den Haag, senior beleidsambtenaar bij de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van BZK en onderzoeker / docent / decaan bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Hij is mede-auteur van de recent herziene publicatie Basis voor Brandveiligheid (2017)

10.20u

John Drury

Psychological responses to situations of mass emergency

John Drury - Social psychologist at the University of Sussex specialised in crowds & collective behaviour

11.00u

Netwerkpauze

11.30u

Debat - Waarborgen van publieksveiligheid in noodsituaties

Tim Klomp Bueters
Directeur WiSH Events, Voorzitter ‘Front of House’ collectief van Brabantse festivalorganisatoren en een actieve gesprekspartner voor overheid, onderwijs en ondernemers die betrokken zijn bij het festivallandschap

Syan Schaap
Event Safety Institute 

12.00u

Doorloop naar workshops

12.10u

Eerste ronde interactieve verdiepingssessies

Marianne Dijkshoorn

1.1 Toegankelijkheid voor minder validen
Marianne Dijkshoorn - Welkom Toegankelijkheid & Evenementen

Mensen met een beperking zijn er altijd en overal. Hoe zorg je nu dat de veiligheid en toegankelijkheid voor hen optimaal is zonder teveel extra inspanningen?
Tijdens deze workshop leert u meer over 'universal design' en de belangrijkste aspecten op het gebied van veiligheid voor personen met een beperking. Na de workshop heeft u concrete tips over hoe de veiligheid voor personen met een beperking optimaal kunt waarborgen.

Janno Brinkhuis

1.2 Tijdelijk beschermen van drukke plaatsen tegen inrijden
Janno Brinkhuis - Event Safety Institute, Adviseur en Trainer op gebied van mobiliteit en vervoer
Harro Verhoeven - Projectmanager CROW

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je drukke plaatsen zoals evenementenlocaties, horecagebieden, winkelcentra, markten en andere plaatsen waar grote groepen mensen tijdelijk samenkomen beter kunt beschermen tegen inrijden met een voertuig. Aanslagen en andere incidenten met voertuigen wereldwijd maken duidelijk dat er op drukke plaatsen een reëel risico bestaat en dit resulteert in steeds meer zichtbare en onzichtbare permanente maatregelen in het straatbeeld. Maar wanneer neem je tijdelijke maatregelen? En als je dan kiest voor maatregelen, aan welke kenmerken moeten deze maatregelen dan nog meer aan voldoen behalve het kunnen stoppen van een voertuig? Welke maatregelen passen bij de verschillende vastgestelde risico’s en hoe implementeer je ze op een deugdelijke wijze?

Het Event Safety Institute en het CROW behandelen deze vragen aan de hand van casuïstiek en stellen samen met de deelnemers scherp welke antwoorden hieruit kunnen volgen. Zij bespreken hoe je bepaalde drukke gebieden kunt beschermen en behandelen de nodige inzichten en ervaringen die zijn verzameld rond het plaatsen van tijdelijke inrij beperkende maatregelen bij evenementen. Deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het nemen van weloverwogen, effectieve maatregelen.

Marco van der Schaft

1.3 Actualiteiten brandveiligheid
Marco van der Schaft - Specialist brandveiligheid, Veiligheidsregio Gelderland Zuid en trainer bij het Event Safety Institute

De AMvB Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen is op 1 januari in werking getreden, maar leidt nog regelmatig tot vragen of onduidelijkheden. Deze kunnen gaan over de procedurele lijn of over de interpretatie van bepaalde brandveiligheidsnormen in het Besluit. In de workshop worden de meest voorkomende vragen en discussiepunten behandeld en worden er tips gegeven over de implementatie van het Besluit BGBOP in gemeenten en veiligheidsregio’s.

Hubert de Veer

1.4  Bliksembeveiliging
Hubert de Veer - Eigenaar, HV Advies en lid van NEC 81 de commissie die de bliksembeveiligingsnorm opstelt

 • Maatschappelijke gevolgen blikseminslag: verwonding en paniek
 • Techniek van bliksembeveiliging
 • Inzet overspanningsbeveiliging
 • Bliksembeveiliging evenementen
 • Rol overheden en organisatie

Rik Voogt

1.5 Naar een werkbaar gemeentelijk uitvoeringskader voor evenementen
Rik Voogt - Strategisch Beleidsadviseur, Event Safety Institute

 

In de gemeentelijke praktijk ontstaan er met enige regelmaat spanningen in de uitvoering van het evenementendossier. Er kan sprake zijn van schurende belangen binnen de gemeentelijke organisatie, waarbij vanuit verschillende afdelingen vanuit ieder eigen doelstellingen andere afwegingen worden gemaakt. Het kan ook gaan om persoonlijke spanningen.

Tijdens deze workshop koerst workshopleider Rik Voogt met de deelnemers aan op het creëren van een werkbaar gemeentelijk uitvoeringskader voor evenementen. Het uitvoeringskader moet de brug kunnen slaan tussen beleidskeuzes, de gemeentelijke organisatie en de praktijk. Wanneer kan je spreken van een risicogericht proces voor de vergunningverlening? Deelname levert u inzicht in hoe u in de eigen gemeente tot betere afspraken kunt komen en welke rol u hier zelf in kunt vervullen.

Ferry Goossens

1.6 Alcohol & Drugs op Evenementen: van zorgen naar oplossingen
Julie Croiset van Uchelen - Bestuursadviseur, gemeente Amsterdam
Ferry Goossens - Projectleider Centrum voor Implementatie, Trimbos-instituut

 • Hoe zorg je dat een festival veilig en gezond verloopt, zonder incidenten door alcohol- en drugsgebruik?
 • Wat kun je vooraf, tijdens en na een evenement doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken?

Julie Croiset van de gemeente Amsterdam en Ferry Goossens van het Trimbos-instituut nemen je mee in de oplossingen op basis van concrete praktijksituaties. Ze gaan dieper in op het Amsterdamse Beleidskader Dance Events en de Leidraad Alcohol & Drugs bij Evenementen. De meest recente cijfers over drugsgebruik in Nederland komen aan bod. Ze gaan in op de mogelijkheden voor gemeenten, beveiligers, EHBO-ers en festivalorganisatoren en bespreken belangrijke instrumenten zoals voorlichting- en waarschuwingscampagnes, het testen van drugs en leeftijdsverificatie.

13.00u

 

Netwerklunch

13.45u

Tweede ronde interactieve verdiepingssessies

Marianne Dijkshoorn

2.1 Toegankelijkheid voor minder validen
Marianne Dijkshoorn - Welkom Toegankelijkheid & Evenementen

Mensen met een beperking zijn er altijd en overal. Hoe zorg je nu dat de veiligheid en toegankelijkheid voor hen optimaal is zonder teveel extra inspanningen?
Tijdens deze workshop leert u meer over 'universal design' en de belangrijkste aspecten op het gebied van veiligheid voor personen met een beperking. Na de workshop heeft u concrete tips over hoe de veiligheid voor personen met een beperking optimaal kunt waarborgen.

Janno Brinkhuis

2.2 Tijdelijk beschermen van drukke plaatsen tegen inrijden
Janno Brinkhuis - Event Safety Institute, Adviseur en Trainer op gebied van mobiliteit en vervoer
Harro Verhoeven - Projectmanager CROW

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je drukke plaatsen zoals evenementenlocaties, horecagebieden, winkelcentra, markten en andere plaatsen waar grote groepen mensen tijdelijk samenkomen beter kunt beschermen tegen inrijden met een voertuig. Aanslagen en andere incidenten met voertuigen wereldwijd maken duidelijk dat er op drukke plaatsen een reëel risico bestaat en dit resulteert in steeds meer zichtbare en onzichtbare permanente maatregelen in het straatbeeld. Maar wanneer neem je tijdelijke maatregelen? En als je dan kiest voor maatregelen, aan welke kenmerken moeten deze maatregelen dan nog meer aan voldoen behalve het kunnen stoppen van een voertuig? Welke maatregelen passen bij de verschillende vastgestelde risico’s en hoe implementeer je ze op een deugdelijke wijze?

Het Event Safety Institute en het CROW behandelen deze vragen aan de hand van casuïstiek en stellen samen met de deelnemers scherp welke antwoorden hieruit kunnen volgen. Zij bespreken hoe je bepaalde drukke gebieden kunt beschermen en behandelen de nodige inzichten en ervaringen die zijn verzameld rond het plaatsen van tijdelijke inrij beperkende maatregelen bij evenementen. Deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het nemen van weloverwogen, effectieve maatregelen.

Marco van der Schaft

2.3 Actualiteiten brandveiligheid
Marco van der Schaft - Specialist brandveiligheid, Veiligheidsregio Gelderland Zuid en trainer bij het Event Safety Institute

De AMvB Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen is op 1 januari in werking getreden, maar leidt nog regelmatig tot vragen of onduidelijkheden. Deze kunnen gaan over de procedurele lijn of over de interpretatie van bepaalde brandveiligheidsnormen in het Besluit. In de workshop worden de meest voorkomende vragen en discussiepunten behandeld en worden er tips gegeven over de implementatie van het Besluit BGBOP in gemeenten en veiligheidsregio’s.

Julie Croiset van Uchelen

Ferry Goossens

2.4 Alcohol & Drugs op Evenementen: van zorgen naar oplossingen
Julie Croiset van Uchelen - Bestuursadviseur, gemeente Amsterdam
Ferry Goossens - Projectleider Centrum voor Implementatie, Trimbos-instituut

 • Hoe zorg je dat een festival veilig en gezond verloopt, zonder incidenten door alcohol- en drugsgebruik?
 • Wat kun je vooraf, tijdens en na een evenement doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken?

Julie Croiset van de gemeente Amsterdam en Ferry Goossens van het Trimbos-instituut nemen je mee in de oplossingen op basis van concrete praktijksituaties. Ze gaan dieper in op het Amsterdamse Beleidskader Dance Events en de Leidraad Alcohol & Drugs bij Evenementen. De meest recente cijfers over drugsgebruik in Nederland komen aan bod. Ze gaan in op de mogelijkheden voor gemeenten, beveiligers, EHBO-ers en festivalorganisatoren en bespreken belangrijke instrumenten zoals voorlichting- en waarschuwingscampagnes, het testen van drugs en leeftijdsverificatie.

Daniël Schipper

2.5 Implementatie van het Amsterdamse nieuwe evenementenbeleid
Daniël Schipper - Coördinator Stedelijk Evenementenbureau, Gemeente Amsterdam

Recentelijk is in Amsterdam het evenementenbeleid vastgesteld. Daniël Schipper deelt zijn ervaringen met het opstellen en implementeren van dit beleid. U hoort en kunt met elkaar in gesprek over:

 • Hoe is men in Amsterdam tot keuzes gekomen?
 • Hoe zijn belangen afgewogen?
 • Hoe is omgegaan met bestuurlijke en politieke invloed of druk?
 • Hoe loopt het nu met de implementatie, in de dynamiek van alledag?

Marjolein Paalman

Ad Stenzler

2.6 Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) 2018: procesmodel evenementenveiligheid
Marjolein Paalman - Procesmanager cluster handhaving en vergunningverlening, Gemeente Nijmegen
Remco van der Made - Specialist Evenementenveiligheid, Nationale Politie
Ad Stenzler - Medewerker Risicobeheersing, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

In het najaar verschijnt de HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid. De HEV 2018 is een hulpmiddel voor hulpdiensten, gemeenten en samenwerkingspartners bij de vergunningverlening, de voorbereiding en de organisatie van veilige evenementen.

De HEV beschrijft de gehele cyclus van evenementenveiligheid, dat start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement om weer input te vormen voor een eventuele volgende aanvraag. In de workshop worden de acht processtappen en checklists toegelicht.

14.45u

Netwerkpauze

15.15u

(Bestuurlijke) dilemma’s bij evenementenveiligheid
Maarten Houben - Burgemeester Nuenen
Frank Paauw - Politiechef, Eenheid Rotterdam
Ryan Palmen - Burgemeester Hilvarenbeek
Menno van Duin - Lector Crisisbeheersing, Instituut Fysieke Veiligheid

 • De beperkingen van de politiecapaciteit
 • De positie en taakstelling van de veiligheidsregio op dit dossier
 • Privatisering van toezicht: kansen en bedreigingen
 • De veiligheidsutopie en zelfredzaamheid van bezoekers

Interview en debat (op basis van stellingen) met de zaal o.l.v. dagvoorzitter

Maarten Houben

Frank Paauw

Ryan Palmen

Menno van Duin

16.00u

Victor Lamme

Effecten van regels en procedures op het menselijke brein en handelen
Victor Lamme - Hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, expert op het gebied van perceptie en bewustzijn, auteur van o.a. het boek ‘De vrije wil bestaat niet’. Hij is een graag geziene gast bij tv-programma’s als Pauw en Witteman en Brandpunt.

Mensen zijn gewoontedieren, en niets lijkt moeilijker dan van onze ingesleten routines af te komen. Hoe kun je mensen werkelijk aanzetten tot ander gedrag? Of het nu gaat om het gedrag tijdens evenementen, stoppen met roken of omgaan met geld, de kunst van werkelijke effectieve gedragsbeïnvloeding is om aan te sluiten op de mechanismen in het brein van mensen in plaats van daartegenin te gaan. Daarom is bewustwording zinloos, en werkt nudging wel. Leer het brein van anderen effectief te manipuleren door de diepste drijfveren van mensen te herkennen en te bespelen. 

16.45u

Syan Schaap

Conclusie en aanbevelingen
Syan Schaap - Event Safety Institute

17.00u

Netwerkborrel

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden