Jaarcongres Evenementenveiligheid ǀ Programma

De laatste actualiteiten en ontwikkelingen

31 oktober 2019, Apenheul Apeldoorn

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Rogier Elshout

Rogier Elshout

Opening en inleiding door de dagvoorzitter Rogier Elshout

Professioneel dagvoorzitter en debatleider

09.40u

Chrios Kemp

Chris Kemp

Echt veilig of schijnveilig?

Bij evenementen lijken steeds meer veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Eerdere incidenten, nieuwe veiligheidsnormen en de ongrijpbare dreiging van terrorisme lijken daarbij mee te spelen, maar:

  • Hoe effectief zijn die maatregelen?
  • Zijn het golfbewegingen, verslapt de aandacht na verloop van tijd?
  • Wordt het mogelijk onveiliger door alle maatregelen?

Chris Kemp is een Britse professor en expert op het gebied van evenementenveiligheid. Hij is wereldwijd bekend om zijn werk aan de veiligheid van druk bezochte plaatsen en zijn inspanningen evenementen veiliger te maken.

Professor Chris Kemp, Public Policy, Edinburgh Napier University & Mind over Matter Consultancy

10.20u

Teun van Dongen

Teun van Dongen

Reactie:

Teun van Dongen, Onafhankelijke nationale en internationale veiligheidsexpert, auteur van ‘Radicalisering ontrafeld: tien redenen om een terroristische aanslag te plegen’

10.45u

Evenementen: een aanslag op de gezondheid?

Het bezoeken van een evenement gaat nogal eens gepaard met activiteiten die de gezondheid kunnen schaden en dat zien we onder meer terug in bezoek van de EHBO. Er lijkt een trend te ontstaan om bij evenementen de regulering minder op de effecten, maar meer op de oorzaken van deze gezondheidsrisico’s te richten. Wat is wenselijk en haalbaar?

Discussie met het panel over onder meer:

 • De ontwikkelingen in de rol van de GHOR
 • Gezondheidsincidenten die hebben geleid tot nieuwe inzichten en adviezen
 • Gemeenten die nieuw beleid maken op het gebied van gezondheid bij evenementen
 • Aanpak van lachgas

Ronald van Litsenburg, Managing Director, Dutch Safety Group

11.15u

Netwerkpauze

11.45u

Eerste ronde interactieve verdiepingssessies

 • 1.1 Evenementen en het omgevingsrecht
 • 1.2 Veldnorm evenementenzorg 
 • 1.3 Organiseren van risicogericht toezicht
 • 1.4  Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen

  Bekijk meer informatie over de sessies >>

12.30u

Netwerklunch

13.30u

Tweede ronde interactieve verdiepingssessies

14.15u

Doorloop naar derde ronde sessies

14.25u

Derde ronde interactieve verdiepingssessies

15.10u

Netwerkpauze

15.40u

Vreugdevuren Scheveningen: lessons learned
Nabespreking rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de besluitvorming, de vreugdevuren, de brandontwikkeling en de crisisbeheersing van dit incident.

Debat: wat leren we van de vreugdevuren?

16.20u

Conclusie en aanbevelingen

Syan Schaap, Event Safety Institute

16.30u

Netwerkborrel

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden