Jaarcongres Evenementenveiligheid ǀ Sessies

De laatste actualiteiten en ontwikkelingen

31 oktober 2019, Apenheul Apeldoorn

11.45u

Eerste ronde sessies

Laura van der Meulen

Laura van der Meulen

Marije van Mannekes

Marije van Mannekes

1.1 Evenementen en het omgevingsrecht: Stand van zaken en praktische tips
De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze workshop worden de verbanden tussen de APV-vergunning, de ruimtelijke borging, het evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen in beeld gebracht. Dit stelt u beter in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

In de workshop bespreken wij in volgelvlucht twee hoofdonderdelen:

  • Hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk worden geborgd?
  • Hoe verandert dat straks onder de Omgevingswet?

Laura van der Meulen | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten
Marije van Mannekes | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten
Daniël Schipper | Trainer-adviseur, Event Safety Institute

Pim de Ruijter

Pim de Ruijter

1.2 Veldnorm evenementenzorg: Criteria voor betere zorgverlening
Er zijn grote verschillen in wat men als goede evenementenzorg ziet en het is lang niet altijd duidelijk wie deze zorg verleent. Dit was reden voor de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg welke in maart 2019 werd gepubliceerd. De veldnorm is een gezamenlijke inspanning van vele veldpartijen en draagt bij aan professionalisering en verdere verbetering van de kwaliteit van evenementenzorg. In deze workshop worden een aantal praktische aspecten van de veldnorm besproken.

Pim de Ruijter | Arts en Projectleider Veldnorm 
Marieke Cottaar | Voorzitter, Projectgroep Veldnorm

Marco Ouwerkerk

Marco Ouwerkerk

Frans Verouden

Frans Verouden

1.3 De snelste weg naar een duurzaam evenementenbeleid
Nieuw perspectief voor uw evenementen

Meer en meer gemeenten hebben in hun evenementenbeleid expliciet aandacht voor duurzaamheid. In deze workshop worden ideeën besproken die gemeenten een structuur biedt om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Waarbij het niet alleen gaat over het schrijven van beleid, maar ook over de implementatie en borging hiervan, waarin een samenspel tussen de overheid en de festivalorganisatoren centraal staat. Ook het trainen en opleiden van handhavers, vergunningverleners en toezichthouders is onderdeel van dit traject.

Marco Ouwerkerk | Adviseur duurzaamheid en initiatiefnemer van Stichting Green Stages
Frans Verouden | Adviseur duurzaamheid en initiatiefnemer van Stichting Green Stages

Syan Schaap

Syan Schaap

1.4  Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen
Praktijkcasus Leidens Ontzet

Jaarlijks komen op 2 en 3 oktober enkele tienduizenden mensen naar het centrum van Leiden voor een vrij toegankelijk volksfeest. De gemeente Leiden heeft onderzoek gedaan naar de drukte en het Crowd Management. U hoort de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten die de gemeente in 2019 heeft bereikt bij het implementeren van de adviezen. De workshopleiders nemen u mee naar de situatie en presenteren inzichten die ook voor andere stedelijke evenementen herkenbaar zullen zijn.

Arthur Barendsen | Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte, Gemeente Leiden
Martin Braam | Evenementencoördinator, Gemeente Leiden
Syan Schaap | Event Safety Institute

Frank Wijmenga

Frank Wijmenga

Roy Johannink

Roy Johannink

1.5 Coördinatie en crisisbeheersing op evenementen
Op het moment dat het spannend wordt ten tijde van een incident moet er worden samengewerkt. Al was het maar om gezamenlijk de communicatie vorm te geven. Een incidentmanagementorganisatie voegt iets toe, maar dan wel wanneer maatregelen van de reguliere evenementenorganisatie ontoereikend of afwezig zijn. Dat geldt zowel operationeel als bestuurlijk; wat voegt een organisatie of functionaris toe aan de oorzaak- of gevolgbestrijding? Met elkaar gaan we aan de slag om de minimale en robuuste incidentmanagementorganisatie te bepalen voor je eigen evenement.

Frank Wijmenga | Event Safety Institute

Savier Laumen

Savier Laumen

Roel van der Wal

Roel van der Wal

1.6 Drones en evenementen; kansen en bedreigingen
Drones hebben - mits veilig gebruikt - een positieve meerwaarde bij het veilig verloop van evenementen. Door middel van software analyse kunnen er 3D kaarten van het terrein worden gemaakt, tellingen worden uitgevoerd en met behulp van zowel dag- als thermische camera’s de beveiliging en mobiliteit ondersteund worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden opgedaan bij Paaspop, Dutch Valley en Latin Village worden ervaringen gedeeld.

Tevens zijn publieksevenementen veelal aanleiding voor hobby vliegers om illegale opnames te maken en of risico’s te nemen wat betreft wet- en regelgeving. Op welke manier kunnen deze misbruikers opgespoord worden, wat is passende handhaving en welke juridische handvatten hebben de betrokken organisaties om dit te voorkomen? Hierbij wordt ingegaan op een praktijkcasus bij Pinkpop en dagelijkse monitoring van drones in en rond gemeente Enschede.

Roel van der Wal | Directeur eigenaar, Drone Flight Company
Savier Laumen | Inhoudelijk expert, Drone Flight Company

13.30u

Tweede ronde sessies

Ilja Fritz

Ilja Fritz

Marianne Dijkshoor

Marianne Dijkshoorn

Jean-Pierre Timmermans

Jean-Pierre Timmermans

2.1 Stimuleren van toegankelijkheid: Lessen uit innovatieve pilots
In de workshop gaat Marianne Dijkshoorn in gesprek met llja Fritz, Afdelingsmanager Centraal Evenementenbureau van de Gemeente Den Haag en Jean-Pierre Timmermans van Evenementenbureau, Deep Disch Chase (van o.m. Pride Amsterdam en Dockyard Amsterdam) over hoe organisatoren kunnen worden aangezet tot het toegankelijk maken van een festival voor iedereen en welke invloed toegankelijkheid heeft op veiligheid van de totale crowd.

Ilja Fritz | Afdelingsmanager Centraal Evenementenbureau, Gemeente Den Haag
Marianne Dijkshoorn | Welkom Toegankelijkheid & Evenementen
Jean-Pierre Timmermans | Eigenaar, Deep Disch Chase Evenementenbureau (DDC)

 

Syan Schaap

Syan Schaap

2.2   Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen
Praktijkcasus Leidens Ontzet

Jaarlijks komen op 2 en 3 oktober enkele tienduizenden mensen naar het centrum van Leiden voor een vrij toegankelijk volksfeest. De gemeente Leiden heeft onderzoek gedaan naar de drukte en het Crowd Management. U hoort de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten die de gemeente in 2019 heeft bereikt bij het implementeren van de adviezen. De workshopleiders nemen u mee naar de situatie en presenteren inzichten die ook voor andere stedelijke evenementen herkenbaar zullen zijn.

Arthur Barendsen |Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte, Gemeente Leiden
Martin Braam | Evenementencoördinator, Gemeente Leiden
Syan Schaap
| Event Safety Institute

Laura van der Meulen

Laura van der Meulen

Marije van Mannekes

Marije van Mannekes

2.3 Evenementen en het omgevingsrecht
De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze workshop worden de verbanden tussen de APV-vergunning, de ruimtelijke borging, het evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen in beeld gebracht. Dit stelt u beter in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

In de workshop bespreken wij in volgelvlucht twee hoofdonderdelen:

  • Hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk worden geborgd?
  • Hoe verandert dat straks onder de Omgevingswet?

Laura van der Meulen | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten
Marije van Mannekes | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten
Daniël Schipper | Trainer-adviseur, Event Safety Institute

Paul Schurink

Paul Schurink

Douk Vos

Douk Vos

Mark Schoots

Mark Schoots

2.4 Natuur en feest in evenwicht: Aandacht voor impact op de natuur
Evenementen in natuurgebieden kunnen een grote impact hebben op het milieu. Grote aantallen mensen, geluidsoverlast, verontreiniging en zwaar transport belasten het terrein, de nabijgelegen wateren en het lokale ecosysteem. Veel evenementen vinden bovendien plaats in het broedseizoen. Hoe kan hier verantwoord mee omgegaan worden? Kan dat eigenlijk wel?

Tijdens deze sessie gaat een panel o.l.v. de dagvoorzitter in op thema’s als:

  • Hoe kan je flora en fauna beschermen?
  • Hoe kan je een terrein beter achterlaten dan je het aantrof?
  • Hoe ga je om met weerstand bij burgers?
  • Stikstofproblematiek

Mark Schoots | Teamleider grote evenementen, Recreatie Noord-Holland
Paul Schurink | Green Events
Douk Vos  | Projectleider Festivals, DEKMANTEL

 
Sander Venneman

Sander Venneman

Jeroen van den Heuvel

Jeroen van den Heuvel

2.5 Regelen van vervoer rond grote evenementen: Uitdagingen en aanpak
Hoor hoe in de praktijk het vervoer rond evenementen met enorme aantallen reizigers beheersbaar kunnen worden gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruikmaken van realtime data van de perrons, de voetgangerssensoren in het station en het operationeel mobiliteitscentrum in de Arena waarmee reizigersstromen naar de perrons verminderd werden. En hoor wat gedaan wordt door verschillende ketenpartners om een veilig station veilig voor reizigers en personeel te realiseren.

Sander Venneman | Teammanager Vervoer Metro, GVB
Jeroen van den Heuvel | Station Developer, NS Stations & PhD-Student bij Delft University of Technology

Savier Laumen

Savier Laumen

Roel van der Wal

Roel van der Wal

2.6 Drones en evenementen; kansen en bedreigingen
Drones hebben - mits veilig gebruikt - een positieve meerwaarde bij het veilig verloop van evenementen. Door middel van software analyse kunnen er 3D kaarten van het terrein worden gemaakt, tellingen worden uitgevoerd en met behulp van zowel dag- als thermische camera’s de beveiliging en mobiliteit ondersteund worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden opgedaan bij Paaspop, Dutch Valley en Latin Village worden ervaringen gedeeld.

Tevens zijn publieksevenementen veelal aanleiding voor hobby vliegers om illegale opnames te maken en of risico’s te nemen wat betreft wet- en regelgeving. Op welke manier kunnen deze misbruikers opgespoord worden, wat is passende handhaving en welke juridische handvatten hebben de betrokken organisaties om dit te voorkomen? Hierbij wordt ingegaan op een praktijkcasus bij Pinkpop en dagelijkse monitoring van drones in en rond gemeente Enschede.

Roel van der Wal | Directeur eigenaar, Drone Flight Company
Savier Laumen | Inhoudelijk expert, Drone Flight Company

14.25u

Derde ronde sessies

Frank Wijmenga

Frank Wijmenga

Roy Johannink

Roy Johannink

3.1  Coördinatie en crisisbeheersing op evenementen
Op het moment dat het spannend wordt ten tijde van een incident moet er worden samengewerkt. Al was het maar om gezamenlijk de communicatie vorm te geven. Een incidentmanagementorganisatie voegt iets toe, maar dan wel wanneer maatregelen van de reguliere evenementenorganisatie ontoereikend of afwezig zijn. Dat geldt zowel operationeel als bestuurlijk; wat voegt een organisatie of functionaris toe aan de oorzaak- of gevolgbestrijding? Met elkaar gaan we aan de slag om de minimale en robuuste incidentmanagementorganisatie te bepalen voor je eigen evenement.  

Frank Wijmenga | Event Safety Institute
Roy Johannink | Training, Advies en Onderzoek

David Volm

David Volmer

Marco van der Schaft

Marco van der Schaft

3.2 Toezicht en handhaving bij evenementen - moeten we erop letten of een evenement goed gaat?
Toezicht in de praktijk

Evenementenveiligheid blijft volop in ontwikkeling. Veel aandacht is gegaan naar de vergunningverlening, maar hoe zit het nu met het toezicht op en tijdens de evenementen zelf. Komen de doelen die met de vergunningsvoorwaarden worden nagestreefd in de praktijk ook tot uiting? Op evenementen komen vele beleidsterreinen samen. Denk bijvoorbeeld aan constructieve veiligheid (voldoen alle bouwwerken aan gestelde eisen?), volksgezondheid (wordt alcohol drinken door 18-minners voorkomen?), ruimtelijke ordening (is het evenement ruimtelijk inpasbaar?) en openbare orde en veiligheid (kan de bezoeker ervan uit gaan dat hij/zij zich op een veilig evenement bevindt?). En zo zijn er nog diverse andere beleidsterreinen.

Van een gemeente wordt verwacht dat zij overzicht hebben op alle beleidsterreinen en wie hierop toezicht houdt. Maar op welke wijze kan je dit het beste organiseren? In deze workshop delen we ervaringen over hoe toezicht in de praktijk kan worden vormgegeven.

Marco van der Schaft | Adviseur, ESI
David Volmer | Handhavingsjurist/adviseur veiligheid, MB-ALL Juridische Handhaving

Pim de Ruijter

Pim de Ruijter

3.3 Veldnorm evenementenzorg: Criteria voor betere zorgverlening
Er zijn grote verschillen in wat men als goede evenementenzorg ziet en het is lang niet altijd duidelijk wie deze zorg verleent. Dit was reden voor de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg welke in maart 2019 werd gepubliceerd. De veldnorm is een gezamenlijke inspanning van vele veldpartijen en draagt bij aan professionalisering en verdere verbetering van de kwaliteit van evenementenzorg. In deze workshop worden een aantal praktische aspecten van de veldnorm besproken.

Pim de Ruijter | Arts en Projectleider Veldnorm 
Marieke Cottaar | Voorzitter, Projectgroep Veldnorm

Sander Venneman

Sander Venneman

Jeroen van den Heuvel

Jeroen van den Heuvel

3.4 Regelen van vervoer rond grote evenementen: uitdagingen en aanpak
Hoor hoe in de praktijk het vervoer rond evenementen met enorme aantallen reizigers beheersbaar kunnen worden gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruikmaken van realtime data van de perrons, de voetgangerssensoren in het station en het operationeel mobiliteitscentrum in de Arena waarmee reizigersstromen naar de perrons verminderd werden. En hoor wat gedaan wordt door verschillende ketenpartners om een veilig station veilig voor reizigers en personeel te realiseren.

Sander Venneman | Teammanager Vervoer Metro, GVB
Jeroen van den Heuvel | Station Developer, NS Stations & PhD-Student bij Delft University of Technology

Ilja Fritz

Ilja Fritz

Marianne Dijkshoor

Marianne Dijkshoorn

Jean-Pierre Timmermans

Jean-Pierre Timmermans

3.5 Stimuleren van toegankelijkheid: Lessen uit innovatieve pilots
In de workshop gaat Marianne Dijkshoorn in gesprek met llja Fritz, Afdelingsmanager Centraal Evenementenbureau van de Gemeente Den Haag en Jean-Pierre Timmermans van Evenementenbureau, Deep Disch Chase (van o.m. Pride Amsterdam en Dockyard Amsterdam) over hoe organisatoren kunnen worden aangezet tot het toegankelijk maken van een festival voor iedereen en welke invloed toegankelijkheid heeft op veiligheid van de totale crowd.

Ilja Fritz | Afdelingsmanager Centraal Evenementenbureau, Gemeente Den Haag
Marianne Dijkshoorn | Welkom Toegankelijkheid & Evenementen
Jean-Pierre Timmermans | Eigenaar, Deep Disch Chase Evenementenbureau (DDC)

 

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden