Dag van de Ondermijning | Programma

Een brede maatschappelijke aanpak in de praktijk

24 maart 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sessies | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Jesper Rijpma

Jesper Rijpma

Opening en inleiding door de dagvoorzitter, Jesper Rijpma

09.45u

 

Pieter Tops

Pieter Tops

Een brede maatschappelijke aanpak

Pieter Tops - Hoogleraar Bestuurskunde, Tilburg University

 • Stand van zaken en uitdagingen voor de toekomst
 • Ondersteunen en faciliteren van initiatieven in de wijk
 • Vormgeven aan publiek-private samenwerking

Na deze lezing kunnen er vragen worden gesteld.

10.20u

Bert-Westland

Bert WestlandAanpak van ondermijning in internationaal perspectief

Bert Westland - Commissaris van Politie (vanuit Brussel betrokken bij versterking strategische samenwerking Duitse, Belgische en Nederlandse Politie op het gebied van Opsporing, Handhaving, Informatie en Intelligence) 

 • Wat kunnen we leren van de aanpak in Duitsland en België? 
 • Hoe verloopt samenwerking in aanpak van ondermijning in de grensstreken?

Na deze lezing is er ruimte voor vragen en discussie uit de zaal o.l.v. de dagvoorzitter.

11.00u

Netwerkpauze

11.30u

Greetje Bos

Greetje Bos

Het ‘afpakken’ van misdaadgeld

Greetje Bos - Witwasofficier, Landelijk Parket

 • Alternatieve aanpak & afdoening
 • Resultaten in de praktijk

Na deze lezing is er ruimte voor vragen en discussie.

12.15u

Paul Depla

Paul Depla

Rol van lokaal bestuur bij aanpak ondermijning

Paul Depla - Burgemeester Breda

 • Welke eisen stelt een brede maatschappelijke aanpak aan de het lokaal bestuur?
 • Volstaat de informatie-uitwisseling tussen de partners en misdaadanalyses van de politie?
 • Media-strategie bij aanpak ondermijning

Na deze lezing is er ruimte voor vragen en discussie.

13.00u

Lunch

14.00u

Eerste ronde interactieve verdiepingssessies
Maak uw keuze uit een van deze sessies

Luuk-Olsthoorn

Luuk Olsthoorn

1.1 Hennepteelt: Criminele processen in zeven stappen in kaart
Luuk Olsthoorn -  Adviseur Georganiseerde Criminaliteit, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

In deze sessie ‘Maak een barrièremodel' leert u hoe u complexe fenomenen overzichtelijk en inzichtelijk kunt krijgen.

Denkt u ook dat het ruimen van plantages, het opruimen van lekkende vaten en het sluiten van panden 'dweilen' is? Werk dan mee om de kraan te vinden!

Anuschka-Veneman

Anuschka Veneman

Nicole-Lieve

Nicole Lieve

1.2 Je gaat het pas zien als je het door hebt
Anuschka Veneman - Wijkagent Ede

Nicole Lieve - Deelprojectleider Project Betere Bijdrage aanpak Ondermijning, Politie

Samenwerking private publieke partijen in Gelderland

Het buitengebied dat onderdak biedt voor…XTC Labs... Het industriegebied waar geen zuivere handel is…
Als je anders gaat kijken en meer op het gevoel “Hier klopt iets Niet’’ (HKIN) ga je meer activiteiten zien die ondermijnend zijn voor onze rechtstaat. En hoe pak je het dan aan zonder incidenten te bestrijden maar mechanisme eronder te doorzien. Aan de hand van foto’s nemen we je mee een rondje door de wijk. Gemeenten, ondernemers en politie: hoe spannen die samen? In de streek De Liemers hoort en ziet u:

 • Hoe gemeenten en politie samen spannen met ondernemers en Rotary
 • Hoe  zij door te werken vanuit het probleem en te bereiken effecten snel resultaten bereiken.

1.3 "Afpakangels 2.0"
Ellen Braspenning - Projectleider integraal afpakteam, Politie Zeeland West Brabant
Jacqueline van Boxtel - Politie

 • De effectiviteit van afpakken
 • Do’s en dont’s
Corrie-Ebbers

Corrie Ebbers

1.4 Bestuurlijke handhaving: Informatie delen en privacy
Corrie Ebbers - Privacy jurist in het publieke domein

Gemeenten worstelen met complexe problematiek zoals Bibob-kwesties, hennepteelt, sociale zekerheids- en pgb-fraude, jeugdbendes en prostitutie. Hierbij doet zich de vraag voor of persoonsgegevens waar de gemeente over beschikt, gebruikt mogen worden ten behoeve van toezicht en handhaving, handhaving van de openbare orde en veiligheid en de bescherming van de integriteit van de gemeente, ook wel ‘ondermijning' genoemd.

De taak van de gemeente is uitgebreid met het sociaal domein waarmee gemeenten beschikken over veel bijzonder gevoelige informatie van burgers. Met slimme technologie wordt die informatie doorzocht. Verbanden en personen die voorheen niet in beeld waren, worden zichtbaar. Hiermee kunnen misstanden worden opgespoord maar het roept ook vragen op:

 • Wat is  de reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeente?
 • Mag informatie uit alle beschikbare bronnen gebruikt worden?

In deze workshop worden deze vragen en de integrale aanpak besproken.

15.00u

Netwerkpauze

15.20u

Tweede ronde interactieve verdiepingssessies
Maak uw keuze uit een van deze sessies

Hein Maas

Hein Maas

2.1 De wet Bibob in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit
Hein Maas - Juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden, voormalig projectleider bibob bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuidoost Brabant en onderzoeker bij het Landelijk Bureau Bibob

Naast fiscaal en strafrecht kan in de aanpak van ondermijning ook het bestuursrecht worden ingezet. Met name door gemeenten. Een van de bestaande bestuursrechtelijke instrumenten die kan worden ingezet in de aanpak tegen ondermijning is de Wet Bibob. Deze wet heeft als primair doel de bescherming van de integriteit van de overheid/ het bestuursorgaan. In deze workshop hoort u:

 • Wat houdt de wet Bibob in?
 • Op welke wijze kan de wet worden ingezet en wat is de relatie met ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe ziet een beleidslijn Bibob er uit?
 • Hoe kun je Bibob organiseren?
 • Wat zijn taken van een Bibob coördinator’?
 • Hoe kun je je gemeente Bibob proof maken?
Ger-Ligtvoet

Ger Ligtvoet

Peter Hagenaars

Peter Hagenaars

2.2 Publiek-privaat samenwerken
Ger Ligtvoet - Teamchef Specialistische Opsporing en waarnemend Teamchef Generieke Opsporing van de Dienst Regionale Recherche, Eenheid Zeeland West-Brabant en voormalig projectleider van het Landelijk Skimmingpoint
Peter Hagenaars - Organisatiemaker en Eigenaar van Top Management Consult

PPS lessen in de aanpak van skimming

Skimming is een onderbelichte vorm van criminaliteit, maar er is veel geld mee te verdienen en er zit georganiseerde criminaliteit achter. Sinds enkele jaren werken bankensector, politie en OM op landelijk niveau samen in de aanpak van fraude en georganiseerde criminaliteit. Het Landelijk Skimmingpoint was een van de eerste initiatieven waarin politie, OM en bankensector deze vorm van ondermijnende criminaliteit gezamenlijk succesvol aanpakten. Hoor welke dynamiek deze samenwerking met zich meebrengt en wat lessen, valkuilen en uitdagingen zijn.

Aan hand van een vooraf bepaald thema (op basis van schriftelijk onderzoek bij aanmelding voor congres) gaat u in een kleine groep met elkaar in discussie over uitdagingen, oplossingen en aanbevelingen.

joost-vos-web

Joost Vos

2.3 Rijker verantwoorden bij ondermijnende criminaliteit
Joost Vos - Partner RONT Management Consultants


Verantwoorden is verleiden. Hoe betrekt u burgers en partners bij de aanpak van ondermijning door rijker verantwoorden?

 • Rijker verantwoorden, hoe en waarom?
 • Praktijkvoorbeelden van innovatieve teams.
 • Burgers, gemeenten, branches, ketenpartners.
 • Praktische aanpak, direct aan de slag.

In opdracht van de politie schreef Joost Vos het rapport ‘Rijker Verantwoorden’ en samen met Jan Nap, Lector Politieacademie, bracht hij praktijkvoorbeelden van rijker verantwoorden bij ondermijnende criminaliteit in beeld. Met deze voorbeelden kunt u direct aan de slag!

16.20u

Netwerkborrel