Dag van de Ondermijning | Programma

Aanpak van criminele markten en geld

16 april 2019, Van der Valk Hotel Utrecht

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

09.00u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30u

Opening en inleiding door de dagvoorzitter

09.45u

Uitdagingen en speerpunten aanpak van ondermijning

• Reguleren van de witwaspraktijken en de branches kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit
• Invulling van het 100 miljoen euro Ondermijningsfonds
Spreker wordt binnenkort bekend gemaakt

 

10.10u

Gelegenheid tot het stellen van vragen

10.20u

 

Versterking van de integrale aanpak: straf-, bestuursrecht en fiscaal
* Mogelijkheden nieuwe ondermijningswetgeving voor gemeenten
* Wijziging van de Opiumwet
* wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)
* Uitbreiding Wet Bibob

Margreet van Wijk-Meijer, Hoofd Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) (wnd)

10.40u

Gelegenheid tot het stellen van vragen

10.50u

Pauze

11.15u

Risicogericht toezicht op vastgoedtransacties
* Datamining en delen van informatie
* Samenwerken met ketenpartners; wat kan wel en niet in het kader privacywetgeving?

Bernd Veldman, Forensisch vastgoed accountant Vastgoedkenniscentrum Belastingdienst

11.45u

Ondermijning en Financieel Economische Criminaliteit (Finec)
* Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoort u de ‘lessons learned’ voor een actiegerichte, integrale aanpak van fraude

12.15u

Wegnemen van gelegenheidsstructuren en aanpak van criminele markten
* Voorkomen van en maatregelen omkoping, bedreiging en infiltratie
* Aanpak van ‘facilitators’
* Hoe kunnen gemeenten en politie gezamenlijk optrekken?

Wilbert Paulissen, Chef Landelijke Recherche, Politie

12.45u

Lunchpauze

13.30u

Eerste ronde workshops 

1.1 Informatiedeling tussen gemeenten, politie en andere overheidsorganisaties

Yvette Kuijt, Juridisch Adviseur Commissaris van Politie, Korpsstaf, Politie

1.2 Data-gedreven aanpak van criminele netwerken
* Hoe wordt binnen de politie en BOD'en op een data-gedreven wijze inzicht gecreëerd in het ondermijnende systeem achter de georganiseerde misdaad?
* Hoe wordt dit vertaald naar concrete scenario's en strategieën voor effectieve interventies?

Paul Duijn, Strategic Intelligence Analyst, FIOD

1.3 Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur
Voorkomen van en maatregelen omkoping, bedreiging en infiltratie

Nicolette Woestenburg, Onderzoeker bij Pro Facto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs

14.20u

Netwerkpauze

14.50u

Tweede ronde workshops


2.1 Vooraf checken op ‘fout’ geld bij vergunningverlening

Praktijkcasus ‘IJgeld’

Martine Goosens, Adviseur Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Amsterdam

Marianne Schwan, Accountmanager, Financial Intelligence Unit-Nederland voor de politie eenheden Amsterdam, Noord-Holland en de Landelijke Eenheid

 

 

2.2 Synthetische drugs

'Inhoud wordt binnenkort bekend gemaakt’

 

2.3 Gemeenten in een meer straffende rol bij aanpak ondermijning

Vervagen grenzen bestuurs- en strafrecht

Nieuwe bevoegdheden van burgemeesters voor de aanpak van lokale overlast en criminaliteit brengen gemeenten in een meer straffende rol. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Renze Salet bestudeerde de inzet van bevoegdheden van gemeenten op het gebied van veiligheid en de samenwerking met de politie hierbij. Tijdens deze workshop schetst ze de belangrijkste conclusies en gaat graag met u in gesprek over de wenselijkheid en gevolgen van het feit dat de bestuurlijke aanpak van ondermijning steeds meer bestraffend lijkt te worden.

Renze Salet, Universitair docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie, Radboud Universiteit

15.40u

Doorloop naar derde ronde workshops

15.50u

Derde ronde workshops

16.40u

Netwerkborrel

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden