Tag: Gilze en Rijen

Gemeenten
Oud papier leidt tot lagere heffing

De inwoners van Gilze en Rijen worden gevraagd zo veel mogelijk oud papier in te leveren. Hoe meer ze inleveren, hoe minder afvalstoffenheffing zij hoeven te betalen.