Tag: Marc Dullaert

Jeugdzorg
‘Jeugdhulp is één grote proeftuin’

De kinderombudsman constateert in een rapport dat er te veel onduidelijkheid is over de taken, bevoegdheden en aanpak. Hij vreest dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn.