Tag: verzorgingshuizen

Sociaal
‘Twintig procent ouderen wil in verzorgingshuis wonen’

Een vijfde van de ouderen wil het liefst wonen zoals in een verzorgingshuis oude stijl. Dit blijkt uit onderzoek van kennisorganisatie Platform31 in samenwerking met de brancheorganisaties van woningcorporaties (Aedes) en van zorgondernemers (Actiz). Het verzorgingshuis is voor hen echter vaak geen optie meer, omdat het kabinet die woonvorm sinds 2013 niet langer vergoedt. Daarom ontwikkelen zorgorganisaties voor deze groep ouderen nieuwe combinaties van wonen en zorg.

Sociaal
Ouderen kunnen toch in aanleunwoning blijven

Wlz-cliënten die op 31 december 2014 een indicatie voor een laag zorgzwaartepakket (ZZP) hadden en zorg krijgen via het Volledig Pakket Thuis (VPT) in een aanleunwoning, mogen voorlopig op dezelfde locatie blijven wonen. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gisteren laten weten aan de Kamer.