Onderwerp: Ruimte & Milieu

Duurzaamheid
Agentschap NL wordt gekortwiekt

Het kabinet-Rutte gaat fors snijden in Agentschap NL. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie, internationaal ondernemen en samenwerken hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Energie
Klimaatsubsidie’s en prijzen voor gemeenten

Op het Klimaatcongres in Utrecht hebben acht gemeenten subsidie gekregen om hun gemeente klimaatneutraal te maken. Daarnaast zijn er de OVL-awards uitgereikt, een prijs op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting.

Duurzaamheid
Stappen naar integraal duurzaam inkopen

De doelstellingen voor duurzaam inkopen zijn makkelijk te halen. Het ambitieniveau (100% duurzaam) lijkt hoog, maar is het niet, want het heeft alleen betrekking op een klein deel van het proces. Wie echt stappen wil maken zorgt er voor dat zijn integrale inkoopproces ‘duurzaam’ is.