Onderwerp: Veiligheid

Handhaving
Hondenbezitters helpen tegen inbraken

Gemeente Overbetuwe, Politie Gelderland-Midden en Wijkplatform Elst-Oost starten samen het project Waaks! op. In dit project worden hondenbezitters opgeroepen om alert te zijn tijdens het uitlaten van hun hond,

Openbare orde
Burgemeester mag uitzetting niet tegenhouden

Bij het uitzetten van illegale vreemdelingen staat de politie onder het exclusieve gezag van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Een burgemeester mag een uitzetting dus niet tegenhouden. Dat meldden de ministers Leers (Immigratie, Integratie en Asiel), Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) eerder deze week, op basis van een advies van twee hoogleraren.

1 148 149 150 151 152 178