Praktijkdag Nieuw Verantwoorden in het sociaal domein | Sprekers

Als motor voor de transformatie

28 september april 2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Dagvoorzitter - Jan Smit
Programma: 09.30u - Opening en introductie Nieuw Verantwoorden & 14.30u - Aan de slag met 'transformatiedialogen'

Jan Smit is mede initiatiefnemer en partner van Broosz, een netwerkorganisatie die organisaties ondersteunt bij het leren en ontwikkelen in de richting van Nieuw, Slim, Anders en Rijnlands Organiseren. In zijn werk is zelf organiserend leren altijd uitgangspunt. Jan houdt zich binnen de (jeugd)zorg bezig met de transformatie naar Nieuw Organiseren en het ontwikkelen van nieuw vormen van verantwoording (Nieuw Verantwoorden). Jan is initiator van de Community of Practice van Koplopers in Toezicht die hij met de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg heeft opgericht. Hij is expert op het gebied van Large Group Interventions. Hij gelooft dat het verbinden van – en kennisdeling tussen - vernieuwers de snelste weg is voor fundamentele vernieuwingen binnen organisaties, sectoren en beroepsgroepen. Uitgangspunt: om het Sociale Domein te ontbureaucratiseren is een nieuwe visie op organiseren nodig (Nieuw Organiseren) en een nieuwe visie en methodiek van verantwoorden (Nieuw Verantwoorden).

 

Jan Smit

Plenaire spreker: Annemarie van Dalen
Programma: 10.00u - Nieuw Organiseren vraagt om Nieuw Verantwoorden

Annemarie van Dalen is organisatie antropoloog en werkt ruim 20 jaar in de publieke sector. Zij is bestuurder van De Opvoedpoli en Care Express en toezichthouder in de gehandicaptenzorg. In 2012 promoveerde Annemarie op een onderzoek naar vernieuwing in de zorg. Zij schrijft regelmatig over anders organiseren, toezicht en verantwoording. Auteur van 'Uit de schaduw van het zorgsysteem' en 'Zorgvernieuwing - over anders besturen en organiseren'.

 

annemarie-van-daalen

Annemarie van Daalen

Pleanire spreker: Ed Vosselman
Programma: 11.00u - Verantwoording: van afrekenen naar leren

Ed Vosselman is hoogleraar Accounting aan de Radboud Universiteit. Voorts is hij hoogleraar Management Control van de Publieke Sector aan de Vrije Universiteit, waar hij is verbonden met het Zijlstra Centrum voor Governance en Control. Hij publiceert over accounting en accountability in diverse wetenschappelijke en professionele tijdschriften. Hij is voorzitter van de Quality Assurance Committee van de opleidingen tot Registercontroller in Nederland.

 

ed-vosselman

Ed Vosselman

Sessiespreker: Ruud Klarenbeek
Programma: 13.15u - Doen we wat nodig is?

Ruud Klarenbeek is sinds 1995 directeur/bestuurder bij de JP van den Bent stichting. Een waarden georiënteerde organisatie, die ruim 3300 mensen met een (verstandelijke) beperking ondersteunt bij leven. Ruud gaat steeds kritisch het gesprek aan, zowel binnen de organisatie als met externe partijen, over wat de bedoeling van iets is en welke betekenis dat heeft. Samen kijkend naar hoe houd je dat wat je doet eenvoudig, zodat de focus op het primaire proces blijft. Ruud zet zich actief in opdat de visie en werkwijze van de JP maatschappelijk beschikbaar zijn.

 

Ruud-Klarenbeek

Ruud Klarenbeek