Bedrijfsvoering in het sociaal domein | Sprekers

De vertaalslag van de drie decentralisaties naar beleid, sturing en beheersing

Collegereeks: 7, 14, 21, 28 november en 12 en 19 december
Nyenrode Universiteit te Breukelen

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Prof. dr. Wim de Ridder
College: 7 november 2017 - Trends en toekomst van het sociaal domein

Prof.dr. Wim de Ridder is vanaf 1980 futuroloog. In dat jaar was hij chief economist in het bankwezen dat werd geconfronteerd met een ongekende economische depressie. Hij werkte bijna 25 jaar in de public affairs. Van 2002 tot en met 2015 was hij deeltijdhoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente. Sedert 2007 is hij mededirecteur van Futures Studies, een onderneming die zich toelegt op lange termijn strategieontwikkeling. Zijn boek ‘De ontdekking van de toekomst’ is gekozen tot de vijf beste managementboeken van 2015. In maart 2016 verscheen van zijn hand:’Metamorfose, de nieuwe welvaart.’

 

wim-de-ridder

Prof. dr. Wim de Ridder

Peter Ruijters
College: 14 november 2017 -
Informatiemanagement in het sociaal domein

Peter Ruijters is als informatiemanager sociaal domein in de gemeente ’s-Hertogenbosch dagelijks bezig met het verbeteren van de informatievoorziening in het sociaal domein. Naast zijn werkzaamheden in ’s-Hertogenbosch begeleidt hij andere gemeenten bij informatie- en organisatievraagstukken en geeft hij opleidingen en presentaties over informatiemanagement in het sociaal domein. Peter is bestuurskundige en heeft ruime ervaring in de ontwikkeling van applicaties o.a. in het sociaal domein. Daarnaast heeft hij bij verschillende gemeenten als hoofd publiekszaken de uitvoering van sociale zaken aangestuurd. En hij heeft verschillende shared service centra voor ICT opgezet voor gemeenten; en daarbinnen de professionalisering van informatiemanagement gerealiseerd. Peter is een enthousiast verteller, kan zijn praktijkervaring koppelen aan theoretische modellen, en kan goed schakelen tussen strategische (beleids)vragen, tactische inrichtingsvragen en de operationalisering. Hij zorgt ervoor dat deelnemers met energie, met veranderingszin en met concrete aanknopingspunten huiswaarts keren.

 

peter-ruijters

Peter Ruijters

Prof. dr. Marcel Boogers
College: 28 november 2017 - Ketenregie, sturing en (regionale) samenwerking in het sociaal domein

Prof. dr. Marcel Boogers is bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente en senior adviseur bij BMC advies en management. Zijn onderzoek en advieswerk richt zich op lokale politiek, regionale beleidsprocessen en interbestuurlijke verhoudingen. Hij was (co-)auteur van een groot aantal wetenschappelijke publicaties over regionaal en lokaal bestuur, lokaal leiderschap, lokale politieke organisaties en decentralisaties.

 

Prof. dr. Marcel Boogers

Prof. dr. ir. Jan Rotmans
College: 12 december 2017 - Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein

Prof. dr. ir. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities & duurzaamheid. Oprichter van ICIS, DRIFT, Urgenda en Nederland Kantelt. Onderzoekt niet alleen de kanteling van de samenleving, maar probeert daar ook actief aan bij te dragen. Beschouwt Rotterdam als proeftuin voor de kanteling. Professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar.

 

Jan-Rotmans

Prof. dr. ir. Jan Rotmans

Toke Tom
College: 21 november 2017 -
Organiseren van verantwoording in het sociaal domein

Toke Tom is sinds 2010 directeur Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Utrecht en was daarvoor 20 jaar werkzaam als organisatieadviseur. Zij gaf in Utrecht leiding aan de decentralisaties van de Awbz en de Jeugdzorg en is sterk pleitbezorger van fundamentele verandering van het zorgstelsel, gekenmerkt door maatwerk en eenvoud. De Utrechtse aanpak staat voor ‘doen wat nodig is en leren door te doen’.

Toke ziet de samenleving sterk veranderen en daarmee ook de rol van de overheid. Burgers en bedrijven zijn steeds vaker partner bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, vaak met inzet van moderne informatietechnologie.

 

toke-tom

Toke Tom