Bedrijfsvoering in het sociaal domein

De vertaalslag van de drie decentralisaties naar beleid, sturing en beheersing

Collegereeks: 7, 14, 21, 28 november en 12 en 19 december
Nyenrode Universiteit te Breukelen

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Decentralisaties en de bedrijfsvoeringsaspecten
Gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Of het nu gaat om financiën, informatiemanagement, verantwoording of regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal voor het komen tot transformatie.

Inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers
Tijdens zes colleges geven inspirerende hoogleraren en praktijksprekers aan hoe u uw bedrijfsvoering goed aansluit op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Hoor onder meer:

 • Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein
  Prof. dr. ir. Jan Rotmans - Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Organiseren van verantwoording in het sociaal domein
  Toke Tom - Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Utrecht
 • Informatiemanagement in het sociaal domein
  Peter Ruijters - Informatiemanager sociaal domein, gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Ketenregie, sturing en (regionale) samenwerking in het sociaal domein
  Prof. dr. Marcel Boogers - Bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente
Jan-Rotmans

Prof. dr. ir. Jan Rotmans

toke-tom

Toke Tom

peter-ruijters

Peter Ruijters

Prof. dr. Marcel Boogers

Zorg dat u de uitdagingen het hoofd biedt en de juiste goed sturing en advies kan blijven geven. Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag.

AANMELDEN

Een initiatief van: