Dag van de Ondermijning | Sessies

Een brede maatschappelijke aanpak in de praktijk

24 maart 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sessies | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Deelsessies in ronde 1 - start 13.15u

1.1 Hennepteelt: Criminele processen in zeven stappen in kaart

Het digitale barrièremodel hennepteelt visualiseert hennepteelt in zeven stappen. Bij deze zeven stappen zijn de personen en partijen weergegeven die bewust of onbewust hennepteelt mogelijk maken of er van profiteren. Daarnaast zijn per stap de gelegenheden zichtbaar die maken dat hennep geteeld kan worden. Om tot een goede aanpak te komen, zijn vervolgens per stap de signalen, de partners in de aanpak en de barrières weergegeven.

Luuk Olsthoorn -  Adviseur Georganiseerde Criminaliteit, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Luuk-Olsthoorn

Luuk Olsthoorn

1.2 Je gaat het pas zien als je het door hebt

Samenwerking private publieke partijen in Gelderland aanpak ondermijning.
Het buitengebied dat onderdak biedt voor …..XTC Labs..Het industriegebied waar geen zuivere handel is...
Als je anders gaat kijken en meer op het gevoel “Hier klopt iets Niet’’ (HKIN) ga je meer activiteiten zien die ondermijnend zijn voor onze rechtstaat. En hoe pak je het dan aan zonder incidenten te bestrijden maar mechanisme eronder te doorzien. Aan de hand van foto’s nemen we je mee een rondje door de wijk. Gemeenten, ondernemers en politie: hoe spannen die samen? In de streek De Liemers hoort en ziet u:

 • Hoe gemeenten en politie samen spannen met ondernemers en Rotary
 • Hoe  zij door te werken vanuit het probleem en te bereiken effecten snel resultaten bereiken.

Wilt u ook zo aan de slag, wat zijn dan de de lessons learned?

Anuschka Veneman - Wijkagent Ede
Nicole Lieve - Deelprojectleider Project Betere Bijdrage aanpak Ondermijning, Politie

 

Anuschka-Veneman

Anuschka Veneman

Nicole-Lieve

Nicole Lieve

1.3 "Afpakangels 2.0"

 • De effectiviteit van afpakken
 • Do’s en dont’s

Ellen Braspenning - Projectleider integraal afpakteam, Politie Zeeland West Brabant
Jacqueline van Boxtel - Nationale Politie

1.4 Bestuurlijke handhaving: Informatie delen en privacy

Gemeenten worstelen met complexe problematiek zoals Bibob-kwesties, hennepteelt, sociale zekerheids- en pgb-fraude, jeugdbendes en prostitutie. Hierbij doet zich de vraag voor of persoonsgegevens waar de gemeente over beschikt, gebruikt mogen worden ten behoeve van toezicht en handhaving, handhaving van de openbare orde en veiligheid en de bescherming van de integriteit van de gemeente, ook wel ‘ondermijning' genoemd.

De taak van de gemeente is uitgebreid met het sociaal domein waarmee gemeenten beschikken over veel bijzonder gevoelige informatie van burgers. Met slimme technologie wordt die informatie doorzocht. Verbanden en personen die voorheen niet in beeld waren, worden zichtbaar. Hiermee kunnen misstanden worden opgespoord maar het roept ook vragen op:

 • Wat is  de reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeente?
 • Mag informatie uit alle beschikbare bronnen gebruikt worden?

In deze sessie worden deze vragen en de integrale aanpak besproken.

Corrie Ebbers - Privacy jurist in de publieke sector 

Corrie-Ebbers

Corrie Ebbers

Deelsessies in ronde 2 - start 14.45u

2.1 De wet Bibob in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Naast fiscaal en strafrecht kan in de aanpak van ondermijning ook het bestuursrecht worden ingezet. Met name door gemeenten. Een van de bestaande bestuursrechtelijke instrumenten die kan worden ingezet in de aanpak tegen ondermijning is de Wet Bibob. Deze wet heeft als primair doel de bescherming van de integriteit van de overheid/ het bestuursorgaan. In deze workshop hoort u:

 • Wat houdt de wet Bibob in?
 • Op welke wijze kan de wet worden ingezet en wat is de relatie met ondermijnende criminaliteit?
 • Hoe ziet een beleidslijn Bibob er uit?
 • Hoe kun je Bibob organiseren?
 • Wat zijn taken van een Bibob coördinator’?
 • Hoe kun je je gemeente Bibob proof maken?

Hein Maas - Juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden, voormalig projectleider bibob bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zuidoost Brabant en onderzoeker bij het Landelijk Bureau BibobHein Maas

Hein Maas2.2 Publiek-privaat samenwerken

PPS lessen in de aanpak van skimming

Skimming is een onderbelichte vorm van criminaliteit, maar er is veel geld mee te verdienen en er zit georganiseerde criminaliteit achter. Sinds enkele jaren werken bankensector, politie en OM op landelijk niveau samen in de aanpak van fraude en georganiseerde criminaliteit. Het Landelijk Skimmingpoint was een van de eerste initiatieven waarin politie, OM en bankensector deze vorm van ondermijnende criminaliteit gezamenlijk succesvol aanpakten. Hoor welke dynamiek deze samenwerking met zich meebrengt en wat lessen, valkuilen en uitdagingen zijn.
Aan hand van een vooraf bepaald thema (op basis van schriftelijk onderzoek bij aanmelding voor congres) gaat u in een kleine groep met elkaar in discussie over uitdagingen, oplossingen en aanbevelingen.

Ger Ligtvoet - Teamchef Specialistische Opsporing en waarnemend Teamchef Generieke Opsporing van de Dienst Regionale Recherche, Eenheid Zeeland West-Brabant en voormalig projectleider van het Landelijk Skimmingpoint
Peter Hagenaars - Organisatiemaker en Eigenaar van Top Management ConsultGer-Ligtvoet

Ger Ligtvoet

Peter Hagenaars

Peter Hagenaars2.3 Rijker verantwoorden bij ondermijnende criminaliteit

Verantwoorden is verleiden. Hoe betrekt u burgers en partners bij de aanpak van ondermijning door rijker verantwoorden?

 • Rijker verantwoorden, hoe en waarom?
 • Praktijkvoorbeelden van innovatieve teams.
 • Burgers, gemeenten, branches, ketenpartners.
 • Praktische aanpak, direct aan de slag.

In opdracht van de politie schreef Joost Vos het rapport ‘Rijker Verantwoorden’ en samen met Jan Nap, Lector Politieacademie, bracht hij praktijkvoorbeelden van rijker verantwoorden bij ondermijnende criminaliteit in beeld. Met deze voorbeelden kunt u direct aan de slag!

Joost Vos - Partner, RONT Management ConsultantsJoost-Vos

Joost Vos