Dag van de Ondermijning

Een brede maatschappelijke aanpak in de praktijk

24 maart 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sessies | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Ontdek op deze 3e editie van de Dag van de Ondermijning hoe u, vanuit verschillende perspectieven (waaronder politie, OM, gemeente en wetenschap) invulling geeft aan een meervoudige aanpak van ondermijning. 

Actuele en effectieve interventie-instrumenten!

Toonaangevende experts bespreken met u de randvoorwaarden voor een aanpak niet alleen gericht op terugdringing en begrenzing van ondermijning, maar ook op mobiliseren van goede krachten in de samenleving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden verdiept u uw inzicht en verhoogt u de effectiviteit van uw interventies op gebied van:

  • Hoe gaat u om met informatiedeling, wat is wel en niet mogelijk in het kader van privacywetgeving?
  • Hoe ondersteunt/mobiliseert u initiatieven in een wijk en wat te doen met bewoners die in een wijk criminelen beschermen?
  • Hoe geeft u vorm aan publiek-private samenwerking (PPS) met combinatie van ‘zoet-zuur-zout-bitter’ aanpak?

Zoek de verdieping op in verschillende sessies zoals Hennepteelt: Criminele processen in zeven stappen in kaart, Private publieke samenwerking in Gelderland, De effectiviteit van afpakken; de do's en don'ts, Bestuurlijke handhaving: informatie delen en privacy van persoonsgegevens, De wet Bibob in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit en nog veel meer.

Ontvang bij aanmelding in februari het e-boek 'De achterkant van Nederland' - Hoe de onder- en bovenwereld verstrengeld raken geschreven door Pieter Tops en Jan Tromp.

Ontmoet o.a. deze experts:

Pieter Tops

Pieter Tops - Hoogleraar Bestuurskunde

 

Greetje Bos

Greetje Bos - Witwasofficier

Paul Depla

Paul Depla - Burgemeester Breda

Luuk-Olsthoorn

Luuk Olsthoorn -  Adviseur Georganiseerde Criminaliteit

Een gezamenlijk initiatief van:

Politie Congres:Politie Congres

gemeente-nu-zonder-payoff

sdk-logo-fc

15.0131 Xpert bestuursrecht