Tag: Aa en Hunze

Gemeenten
Centrale Raad: huishoudelijke hulp blijft taak gemeente

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Hierdoor blijven aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, ook daarna gelden.

Belastingen
Windpark zorgt voor verlaging WOZ

De mogelijke komst van een windpark bij de gemeente Aa en Hunze heeft de gemeente doen besluiten de WOZ-waarde voor de woningen in een straal van 1 kilometer rond het park met 2,5 tot 12,5% in de WOZ-waarde te laten dalen.

Gemeenten
‘Onbehoorlijk bestuur Provincie Drenthe’

Acht Drenten hebben een officiële klacht bij de Provincie ingediend over de wijze waarop de gebieden waar windturbines moeten komen door de provincie Drenthe zijn aangewezen. Deze is onrechtmatig in hun ogen.

Gemeenten
Ambtenaren op stap met inwoners

De medewerkers van de gemeente Aa en Hunze gaan de wijken in. Samen met de burgemeester en wethouders gaan ze nuttig dingen doen voor de inwoners van de gemeente.