Tag: basisadministratie

Blog
Opinie Kenia leert ons digitale dienstverlening

Een dag in de rij voor enkel de aanvraag van een id-kaart, je rijbewijs vernieuwen nadat je eerst een forse service-fee aan de dienstdoende ambtenaar hebt moeten betalen. Dat moest anders. Bureaucratie en corruptie uitbannen uit het publieke domein. Hoe doe je dat? Huduma is het antwoord

Big data
Digitale kaart start met Leiden

Leiden is de eerste grote gemeente die gereed is met het omzetten van bestaande kaarten naar de nieuwe standaard die in heel Nederland gaat gelden: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Burgerzaken
Proef: inzicht geven in gebruik persoonsdata

De gemeente Amsterdam is een proef gestart waarbij inwoners van de stad voortaan digitaal een aanvraag kunnen doen voor een overzicht van het gebruik van hun persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) door organisaties en instanties die daarmee moeten werken.

Burgerzaken
Ambtenaar mag vermoedens bij uitschrijving melden

Ambtenaren van de bevolkingsadministratie die vermoeden dat kinderen om oneigenlijke redenen uitgeschreven worden uit de gemeente, mogen daarvan melding maken bij een Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.