Tag: bodembescherming

Gemeenten
Gemeente bevoegd gezag bij Bodembescherming

Behalve aan de uitvoerings-AMvB’s van Omgevingswet wordt er in Den Haag momenteel ook hard gewerkt aan de zogenaamde “aanvullingswetten”: wetgevingstrajecten voor beleidsvelden die tezijnertijd ook in de Omgevingswet worden opgenomen.