Tag: breedband

Economie
Breedbandnetwerk als nutsvoorziening

De Regio Rivierenland ziet een modern breedbandnetwerk als noodzakelijke voorwaarde om maatschappelijke taken op het gebied van zorg, onderwijs en digitale overheidsdiensten goed te vervullen.