Tag: chronisch zieken

Werk
Ervaringsdeskundige coacht chronisch zieken in werk

Blijven werken is niet vanzelfsprekend voor mensen met een chronische ziekte of aandoening. Het Kenniscentrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW) koppelt daarom ervaringsdeskundigheid aan professionele coaching. Een aanpak die ook op Europees niveau werd opgemerkt; het centrum ontving een internationale best practice award.

Pgb
Afschaffing Wtcg en CER roept vragen op

Het kabinet is van plan de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014 af te schaffen. Gemeenten kunnen chronisch zieken en gehandicapten in het vervolg ondersteunen vanuit de Wet werk en bijstand (WWB) en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).