Tag: DNB

Financiën
BNG benoemd tot systeembank

De Nederlandse Bank (DNB) heeft BNG Bank als nationaal systeemrelevante bank aangemerkt. Doordat BNG Bank als systeemrelevant is aangemerkt dient de bank bovenop het minimaal vereiste kapitaal een systeemrelevantiebuffer aan te houden van 1% van de naar risico gewogen activa.