Tag: Haaren

Gemeenten
Haaren tegen boring schaliegas

Uit de besluitenlijst van een collegevergadering in de Haaren blijkt dat het bestuur van de gemeente niet verwachten dat er naar schaliegas zal worden geboord in de omgeving.