Tag: jeugd

Sociaal
Meer jongeren doorverwezen naar bureau Halt

Het aantal jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt is vorig jaar toegenomen. Het is de eerste keer in vier jaar dat het aantal verwijzingen steeg. In de jaren ervoor was er een gestage daling.

Bestuur
Ambtenarij steunt Harense burgemeester

De ondernemingsraad van de gemeente Haren zou het betreuren als de gemeenteraad vandaag het vertrouwen in burgemeester Rob Bats zou opzeggen, heeft ze in een brief aan de gemeenteraadsleden laten weten.

Onderwijs
Dilemma’s bij uitvoering Leerplichtwet

Het is niet eenvoudig, maar wel van groot belang: maatregelen tegen schoolverzuim. De gemeente Spijkenisse heeft de lokale rekenkamer gevraagd de successen en knelpunten in kaart te brengen.

1 8 9 10