Tag: Lelystad airport

Infrastructuur
Ook Zwolle niet blij met plannen Lelystad Airport

De gemeente Zwolle heeft bezwaar gemaakt tegen de beoogde aanvliegroutes voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Zwolle vindt dat de gekozen route niet optimaal is en dat landende vliegtuigen de stad te laag passeren, met geluidshinder en milieuverontreiniging tot gevolg.