Tag: management

Blog
Opinie 1+1=3 Met converserende managers

Regisserende gemeente? Of ze nu afdelingshoofd of teamleider heten, middenmanagers blijven vaak nodig. De inhoud van hun werk verschilt echter fors van voorheen. Hun primaire taak is verschoven naar zorg en verantwoordelijkheid van en voor zelfstandige professionals.

Bestuur
26 Tips voor topambtenaren

70 Bestuurders en topambtenaren gingen om de tafel met de vraag wat ze beide moeten kunnen om samen goed werk te leveren. “Als de heersende visie een belemmering voor je is, kun je gewoon weggaan.”

Bestuur
In de praktijk: transitiemanagement

Om de transitie kans van slagen te geven, moet de transitiemanager een brug slaan tussen burgers, sociale professionals en ambtenaren. “Vanaf het begin gezamenlijk optrekken maakt het eenvoudiger om samen te bereiken wat nodig is.”