Tag: naschoolse educatie

Onderwijs
PO-Raad uit zorgen over Wet OKE

Gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar vooruitgang geboekt in de uitvoering van het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Maar nog niet alle wettelijke taken uit de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) zijn echter op orde. Grote gemeenten lopen voor in voor- en vroegschoolse educatie