PO-Raad uit zorgen over Wet OKE

0

Gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar vooruitgang geboekt in de uitvoering van het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Maar nog niet alle wettelijke taken uit de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) zijn echter op orde. Grote gemeenten lopen voor in voor- en vroegschoolse educatie

De 37 grootste gemeenten (G37) lopen voor op kleinere gemeenten, onder meer als gevolg van het verschil in budget dat zij ontvangen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) zoals door staatssecretaris Dekker gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgen PO-Raad

De sectororganisatie voor het primair onderwijs, PO Raad, maakt zich zorgen om deze verschillen, want het is belangrijk dat alle kinderen die risico lopen op een taalachterstand gebruik kunnen maken van goede vroeg- en voorschoolse educatie (vve).

Scheve verdeling van de middelen

De afgelopen jaren hebben de grote gemeenten naar verhouding meer geld ontvangen voor vve dan de kleine gemeenten. Deze gerichte investering in de G37, waar ongeveer de helft van de doelgroepkinderen woont, heeft de kwaliteit van de vve in die gemeenten fors verbeterd. Het verschil met de kleinere gemeenten is echter groot. Deze zijn soms niet eens in staat om een basisaanbod te creëren, ondanks de wettelijke taak die er ook voor hen ligt. Ook vindt de raad het jammer dat er voorbij wordt gegaan aan de positieve effecten van het doel van de Wet OKE:  de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van peuterspeelzalen te verbeteren. De PO-Raad vindt dit een gemiste kans, want hoewel de kwaliteit van de uitvoering van vve een belangrijk element is gaat het er natuurlijk om hoe en in welke mate kinderen hiervan profiteren

Maatregelen

De PO-Raad vindt de maatregelen die staatssecretaris Dekker in zijn brief aan de Kamer voorstelt om de vooruitgang in kwaliteit te continueren inhoudelijk goed, maar vraagt zich af of ze haalbaar zijn voor gemeenten met een beperkt budget. De maatregelen richten zich onder andere op het verhogen van het taalniveau van leidsters, het inzetten van hbo’ers in de vve en het vergroten van het bereik.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.