Tag: Nationaal Energie akkoord

Energie
Energiebesparingsatlas koopwoning online

Met een ‘atlas’ heeft de VNG de stand van zaken rondom energiebesparing bij koopwoningen in stand gebracht. Dit vloeit voort uit de afspraken zoals gemaakt in het Nationaal Energie Akkoord. Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.