Energiebesparingsatlas koopwoning online

0

Met een ‘atlas’ heeft de VNG de stand van zaken rondom energiebesparing bij koopwoningen in stand gebracht. Dit vloeit voort uit de afspraken zoals gemaakt in het Nationaal Energie Akkoord. Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.

De VNG heeft voor elke regio in Nederland een ‘atlas’ gemaakt waarin de voortgang van de ondersteuningsstructuur voor energiebesparing bij particuliere woningen in kaart is gebracht. Alle 390 gemeenten verspreid over 29 regio’s staan op de kaart.

Regio
De atlassen laten per regio zien welke opgave de regio heeft, hoe de huidige stand van zaken is, welke doelen de regio nastreeft en welke elementen op dit moment bij de regionale aanpak zijn betrokken. Ook de aanwezigheid van energieloketten, bedrijvenallianties en lokale energie coöperaties (veelal burgerinitiatieven) is per gemeente te zien op kaart.

Nationaal Energie Akkoord
Voortvloeiend uit het Nationaal Energie Akkoord is voor het onderdeel particuliere woningen namelijk afgesproken dat in elke gemeente een energieloket komt, en dat in elke regio allianties worden gevormd om de woningeigenaar te ontzorgen. Een alliantie kan bijvoorbeeld bestaan uit een samenwerking tussen bedrijven, lokale energie coöperaties, overheden, instelling etc. Per regio kan dit verschillen.

De VNG heeft een structuur opgezet om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave. Hiervoor is een regiostructuur gehanteerd. In 29 regio’s is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt om de ontzorging van woningeigenaren vorm te geven, om partijen bij elkaar te brengen en om kennis en expertise op te doen zodat partijen in de regio’s en de gemeenten in staat zijn om energiebesparing in de particuliere woningvoorraad te realiseren.

Hier het begeleidend document en klik hier voor de atlassen

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden