‘Belangen omwonenden windpark niet gehoord’

0

De overgrote meerderheid van omwonenden van geplande windmolenparken (63 procent) staat positief tegenover de opwekking van duurzame energie op deze manier. Als het echter gaat om de komst van die molens in hun directe omgeving, daalt dat percentage tot 26.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder haar leden. Volgens de vereniging komt dit voor een belangrijk deel omdat zij zich niet serieus genomen voelen bij de planvorming en de inspraak voor de projecten.

Belangenafweging
De VEH deed onderzoek onder 3660 leden die in de directe omgeving wonen van gebieden die door de overheid zijn aangewezen als plek voor grote windparken. Slechts 11 procent van de ondervraagden heeft het gevoel dat hun belangen serieus worden meegewogen in de besluitvorming. Van degenen die binnen 2 kilometer van het windmolenpark wonen, heeft zelfs 72 procent geen vertrouwen in een serieuze belangenafweging.

Richtlijnen
De vereniging gaat samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie richtlijnen en aanbevelingen opstellen, vervat in een zogenoemde participatiewijzer, waarmee burgers actiever worden betrokken bij de besluitvorming. ,,Dit kan zo niet langer”, aldus VEH-directeur Rob Mulder. ,,Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen.”

Dwingende regelgeving
De vereniging wil dat deze regels dwingend kunnen worden opgelegd. ,,Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek om af te dwingen dat gemeenten en exploitanten er per direct mee aan de slag moeten en dit verankerd wordt in de Omgevingswet.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.