Tag: Nijkerk

Gemeenten
‘VVD verzweeg giften lokale afdelingen’

De VVD leeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet na. Vorig jaar kondigde de partij aan alle giften boven de 4500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken, maarze zijn nog steeds onvindbaar in het jaarverslag over 2014