Tag: Overijssel

Bestuur
Ereburger van Overijssel

Herman Finkers is benoemd tot ereburger van Overijssel. De geboren Almeloër krijgt de prijs vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten voor de provincie.

Wmo
Miljoen euro subsidie Wmo- projecten Overijssel

Overijsselse gemeenten hebben bij de provincie een groot aantal aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage voor het uitvoeren van hun taken voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De provincie Overijssel heeft nu voor vijf projecten ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.