Miljoen euro subsidie Wmo- projecten Overijssel

0

Overijsselse gemeenten hebben bij de provincie een groot aantal aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage voor het uitvoeren van hun taken voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De provincie Overijssel heeft nu voor vijf projecten ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In totaal werden er door 15 gemeenten voor circa 3 miljoen aan aanvragen ingediend. Bij de keuze voor de 5 overgebleven projecten is door de provincie gekeken naar  het aantal deelnemende gemeenten, de eigen bijdragen van gemeenten en de overdraagbaarheid van de resultaten naar andere gemeenten in Overijssel. Daarnaast zijn de projecten inhoudelijk beoordeeld door de Wmo werkplaatsen in Overijssel.

De geselecteerde projecten richten zich op het verbinden van de sectoren sport en jeugdhulp, het ontwikkelen van een methode om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te vergroten of het versterken van de zelfredzaamheid van de burgers.

Gedeputeerde Bert Boerman is blij met alle reacties. “Dankzij de goede onderlinge samenwerking hebben gemeenten goed gebruik weten te maken van de regeling WMO 2015. Er zijn mooie projectvoorstellen gedaan waarmee uiteindelijk de inwoners van Overijssel gebaat zijn”.

Een overzicht van de projecten is in te zien via de website van de provincie

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.