Tag: provincie

Bestuur
Provincies helpen gemeenten bij winkelleegstand

Provinciale overheden gaan gemeenten ondersteunen bij het wegwerken van de twintig procent overcapaciteit aantal vierkante meters winkeloppervlakte. Ook willen ze zorgen voor afstemming tussen gemeenten onderling.

1 2 3 4 12