Tag: Raad voor de financiële verhoudingen

Financiën
Verdeelmodel bijstand nog niet op orde

De Raad voor Financiële Verhoudingen (Rfv) ziet de voorliggende voorstellen tot aanpassing van het verdeelmodel voor de bijstand als een verbetering van het huidige SCP-model versie 2015. Tegelijkertijd constateert de Raad dat een aantal belangrijke problemen in de toepassing van de methodiek als verdeelmodel nog niet is opgelost. Dit heeft aantoonbaar gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten.