Rfv: voorkom willekeur compensatie krimpregio’s

0

De toekenning aan de krimpregio’s geschiedt op aanwijzing door de minister. Daarmee ontstaat het gevaar van willekeur, aldus de Raad voor Financiële verhoudingen

De Raad pleit er voor de criteria voor het in aanmerking komen voor decentralisatie-uitkering vooraf eenduidig vast te leggen om te voorkomen dat er discussies ontstaan over het voldoen aan de criteria.Voor wat betreft de toekomstige bevolkingskrimp over de periode 2014-2040 stelt de Raad voor een verwachte daling van de bevolking van meer dan 9% als eis te hanteren.

De Raad stemt in met het instellen van een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. De rechtvaardiging hiervoor is in de ogen van de Raad in de eerste plaats gelegen in het feit dat hiermee een globale compensatie wordt geboden voor de gebrekkige kostenoriëntatie van het (sub)cluster VHROSV voor krimpgemeenten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden