Jenneke van Veen lid Transitiecommissie Sociaal Domein

0

Mw. Drs. Jenneke A.H. van Veen (1946) is door de Ministerraad benoemd als derde commissielid van de Transitiecommissie Sociaal Domein.

Zij volgt in de commissie Marian Kaljouw op. Marian Kaljouw is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), en moest om die reden de commissie verlaten. Jenneke van Veen was ruim 25 jaar verbonden aan de Inspectie voor de gezondheidszorg, vanaf 2003 als hoofdinspecteur voor de Verpleging en Chronische zorg. Na haar pensionering bekleedt zij diverse toezichthoudende functies in de zorg en is zij actief als het gaat om kwaliteitsverbetering en innovaties in de zorg.

Carriere in de zorg

Jenneke van Veen startte haar carrière als verpleegkundige bij het Gemeente ziekenhuis Arnhem. Na haar promotie tot Hoofdverpleegkundige combineerde zij deze functie met die van docent en Hoofd opleiding. In 1986 maakte ze de overstap naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), waar zij diverse functies bekleedde. Vanaf 2003 was zij hoofdinspecteur voor de Verpleging en Chronische zorg.

Jennekevanveen Verbeter Prijs

Bij haar pensionering in 2011 werd de Jennekevanveen Verbeter Prijs in het leven geroepen. Deze prijs is een initiatief van ActiZ, VGN, LOC Zeggenschap in Zorg en Ieder(In). Met deze jaarlijkse prijs willen zij afwisselend de kwaliteitsverbetering in de sector verpleging, verzorging en zorg thuis en de gehandicaptenzorg stimuleren en belonen, en de successen ervan onder de aandacht brengen.

De Transitiecommissie Sociaal Domein

De TSD is vorig jaar door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. TSD bestaat nu uit Han Noten (voorzitter), Doekle Terpstra (tevens voorzitter Interventieteam Langdurige Zorg) en Jenneke van Veen, met Marjanne Sint als agendalid (vanuit de Transitie Autoriteit Jeugd). De TSD rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de vier direct betrokken ministeries (BZK, VWS, SZW en V&J) , gemeenten en de VNG zitting hebben.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden