Tag: transitiecommissie

Transitie
Transitie Sociaal Domein ‘mogelijk maken wat nodig is’

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) signaleert dat professionals in de transitie veel blokkades ervaren. Ze moeten opboksen tegen oude systemen, regels of ‘ingebouwde waarheden’. Lokale overheden zouden door het wegnemen van belemmerende regelgeving en organisatorische aanpassingen kunnen bijdragen aan een soepeler verloop