Tag: Raalte

Bestuur
Sallandse gemeenten uit gevarenzone

“De druk op de gemeentelijke begrotingen blijft onverminderd groot.” Toch zijn er maar twee gemeenten in Overijssel die onder toezicht van de provincie komen.

Samenwerking
Samenwerking afvalwater levert 5 miljoen op

Waterschap Groot Salland gaat met aantal regio-gemeenten nauwer samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer. Samen willen ze de kwaliteit ervan verbeteren, de duurzaamheid vergroten, de kwetsbaarheid laten afnemen en de kosten reduceren