Tag: sluis

Bestuur
Tegemoetkoming ziektekosten gemeente ambtenaar beter dan chronisch zieke

Ambtenaren ontvangen een hogere tegemoetkoming voor zorgpremie dan chronisch zieken en gehandicapten. Net als chronisch zieken en gehandicapten kunnen gemeentelijke medewerkers in aanmerking komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming in hun ziektekosten. Uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), dat de gemeentelijke tegemoetkomingen onderzocht in alle 393 gemeenten, blijkt dat de tegemoetkoming voor ambtenaren in ruim 65 procent van de Nederlandse gemeenten hoger is dan de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.