Tag: Sociaal Cultureel Planb

Werk
‘Actievere rol gemeente bij inburgeringsbeleid’

Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben moeite met het vinden van een baan. Van de asielzoekers die tussen 1995 en 1999 een vergunning kregen, heeft nu slechts 35 procent van hen een baan van dertig uur of meer per week.