Tag: sociale teams

Transitie
Wijkteams: toegang voorspoedig, vernieuwing vraagt aandacht

In bijna alle gemeenten zijn teams gevormd waar burgers terecht kunnen met hun vragen en (lichte) ondersteuning op maat wordt geboden. De basis is op orde. Onderzoek laat echter zien dat de integrale werkwijze nog in de kinderschoenen staat en dat nieuwe arrangementen slechts mondjesmaat te vinden zijn.