Tag: stelselwijziging

Belastingen
Meer belastingheffing via gemeenten

Een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan adviseert dat gemeenten meer ruimte krijgen om zelf belastingen te kunnen heffen. Zijn bevindingen werden woensdag gepresenteerd op het VNG Jaarcongres.